František Lízna

* 11.7.1941 Jevíčko – † 4.3.2021 Olomouc


kněz, jezuita, disident, věnoval se charitativní práci a pastoraci menšin, vězňů a bezdomovců


národnost

česká


zajímavé okolnosti

podnikl několik pěších poutí napříč republikou a také do Santiaga de Compostela


cena města

Brna (in memoriam, 2021)


vzdělání

v roce 1968 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova,
1969–1974 kněžský seminář v Litoměřicích (veřejná kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté, zákaz platil až do roku 1990)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigua Masaryka - za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv (2001),
Cena Františka Kriegla - za jeho práci s vězni (2003),
Cena Celestýna Opitze - za vzor v péči o nemocné a potřebné (2012),
Cena Paměti národa (2017)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1965–1968 horník v lupkových dolech,
od roku 1968 ústav pro postižené na Velehradě, sociální pracovník,
v průběhu 80. let působil mezi jednotlivými pobyty ve vězení jako pomocná síla v sociálních zařízeních,
po roku 1989 rektor v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně


odborné a zájmové organizace

předseda redakční rady časopisu Akord,
spoluzakladatel spolku Misijní ostrůvky


poznámky

z politických důvodů byl pětkrát vězněn (1960 za hanobení sovětské vlajky, 1964 za pokus o opuštění republiky, na konci 70. let a mezi lety 1981–1983 za šíření samizdatu, 1988 za tisk letáků o politických vězních)


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
rektor po roce 1989


události

25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna
jeden z oceněných, in memoriam


LucKub


Aktualizováno: 22. 02. 2022