PhDr. František Matějek, CSc.

* 12.8.1910 Studenec (okres Třebíč) – † 10.8.1997 Brno


historik se zaměřením na feudální dějiny Moravy, archivář


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Studenec čp. 91,
Brno-Židenice, Buzkova 50


vzdělání

1924–1930 reálná škola ve Velkém Meziříčí,
1932–1936 FF MU v Brně - obor historie a slavistika (1937 PhDr., 1960 CSc.),
studijní pobyty v Polsku (1957, 1959)


dílo

Jednou z jeho nejvýznamnějších vědeckých prací je edice Moravských zemských desek řady olomoucké (sv. II. 1480–1566 a sv. III. 1567–1642). Kromě toho edičně zpracoval lánové rejstříky brněnského kraje z let 1673–1675, jihlavského a znojemského kraje z let 1671–1678, hradišťského kraje z let 1669–1671, olomouckého kraje z let 1675–1678 a přerovského kraje z let 1675–1676.
Dále se zaměřoval na komparaci feudálních poměrů pozdního středověku na Moravě, ve Slezsku a v Polsku (Feudální velkostatek na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska, 1959). Období třicetileté války zpracoval v monografii Morava za třicetileté války (1992). Byl také aktivním přispěvatelem do vědeckých časopisů a členem redakční rady Vlastivědného věstníku moravského.


zaměstnání

1935–1937 Zemská univerzitní knihovna v Brně (dnes MZK),
1937–1951 Zemský archiv v Brně (dnes MZA),
1951–1953 továrna elektrických strojů v Brně-Židenicích - pomocný dělník,
1953–1963 Slovanský ústav ČSAV v Brně - vědecký pracovník,
1964–1969 Ústav pro jazyk český ČSAV v Brně - vědecký pracovník,
1969–1972 Ústav čsl. a světových dějin ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

Muzejní spolek, poté Muzejní a vlastivědná společnost v Brně (člen redakční rady, předseda kontrolní komise, referent pro přednášky),
ČSAV


hrob

Židenický hřbitov, skup. 17, hrob č. 73-74

ulice

Buzkova
bydliště doložené v roce 1938


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 18. 03. 2022