PhDr. Jarmila Kubíčková-Dvořáková

* 11.7.1917 Nové Hrady u Vysokého Mýta – † 24.8.1974 New York (USA)


kunsthistorička
dcera osobnosti: Josef Kubíček
sestra osobnosti: Jánuš Kubíček


pseudonym

Jarmila Dvorak


zajímavé okolnosti

V roce 1924 se spolu s rodiči a bratrem přestěhovali do Brna-Králova Pole.
V roce 1948 emigrovali spolu s manželem do Švýcarska (Curych, Basilej), od roku 1952 žili v New Yorku (USA).


vzdělání

Státní československé reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli na dnešním Slovanském nám. (1937 maturita),
1937–1939 FF MU v Brně - obor dějiny umění (u E. Dostála),
1945–1946 FF UK v Praze - obor dějiny umění (u Antonína Matějčeka a Františka Kovárny),
1946 titul PhDr.,
v roce 1947 podnikli spolu s bratrem dvouměsíční studijní cestu do Itálie


dílo

rigorózní práce: Jindřich Prucha. Život, dílo a souvislosti


zaměstnání

historička umění,
v letech 1944–1946 spolupracovnice časopisu Umění,
ředitelka lékařských knihoven v New Yorku (pravděpodobně Kingsbook Jewish Medical Center v Brooklynu)


hrob

Greenfield Cemetery v Hempsteadu v New Yorku


poznámky

Manželka ředitele nakladatelství Orbis dr. Josefa Dvořáka (sňatek v roce 1942).
V roce 1973 jí byl jako americké občance povolen vstup do ČSSR a po pětadvaceti letech navštívila matku a bratra s rodinou.

(informace pro naši encyklopedii doplnil pan Lubomír Slavíček, děkujeme)
osoby

Eugen Dostál
pedagogsourozenci

LucKub


Aktualizováno: 12. 12. 2022