P. Jiří Vrba

* 6.8.1797 Mutěnice (okres Hodonín) – † 25.7.1869 Klobouky u Brna (okres Břeclav)


kněz, profesor bohosloveckého ústavu v Brně, čestný kanovník brněnské kapituly (1867)


zajímavé okolnosti

Založil řadu nadací na podporu chudých studentů. Byl zpovědníkem italských karbonářů vězněných na Špilberku (Silvio Pellico, Federico Confalonieri, Pietro Maroncelli).


příčina úmrtí

vodnatelnost


bydliště

Mutěnice čp. 104 (rodný dům),
Klobouky u Brna čp. 103 (místo úmrtí)


zaměstnání

v roce 1820 vysvěcen na kněze,
od roku 1827 profesor na bohosloveckém ústavu v Brně,
v letech 1935–1869 farář a později i děkan v Kloboukách,
v roce 1867 jmenován čestným kanovníkem brněnské kapituly,
biskupský a konzistoriální rada


hrob

katolický hřbitov v Kloboukách u Brna


poznámky

Předcházela mu pověst revolucionáře, protože při své práci duchovního u italských politických vězňů projevil jisté pochopení pro jejich úsilí o národní samostatnost. Klouboucké farníky si brzy získal svědomitostí, pochopením pro slabé, zvláště ceněná byla jeho podpora chudých studentů.
Svým farníkům v Kloboukách u Brna sloužil až do května 1869 (posledním zápisem je datum 17. 5. 1869 v matrice oddaných), poté se jeho zdravotní stav zhoršil. Poslední pomazání mu udělil jeho přítel Johann Baptista Vorthey, se kterým se znal z působení v Brně. Pohřeb se konal 27. 7. 1869, pohřbíval jej Ondřej Hammermüller, děkan kapituly brněnské.osoby

Federico Confalonieri
jeden z italských špilberských vězňů Pietro Maroncelli
jeden z italských špilberských vězňů Silvio Pellico
jeden z italských špilberských vězňů Johann Baptista Vorthey
přítel, zaopatřoval J. Vrbu Vincenc Žák
J. Vrba byl předchůdcem V. Žáka při duchovním působení u italských vězňů na Špilberkustavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210MJ, Menš


Aktualizováno: 26. 05. 2024