Václav Král

* 2.7.1896 Brno-Obřany – † 30.1.1948 Brno-Obřany


v letech 1921–1948 starosta Sokola Obřany


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

vzhledem k poloze svého bydliště a jeho přímého sousedství se Sokolovnou často pronášel sokolské projevy přímo z balkonu svého domu


bydliště

Obřany čp. 139 (rodný dům),
Brno, Wilsonovo nábřeží 11


jiné pocty

zlatá medaile ČOS (1932)


dílo

Život Václava Krále byl úzce spjat s tělocvičnou jednotou Sokola Obřany. Členem jednoty se stal v roce 1913, od roku 1914 byl zapisovatelem a od roku 1915 jednatelem. Starostou se stal v roce 1921, po smrti posledního starosty Sokola Jana Hlaváče, který padl 4. 8. 1918 v Rusku. Zvolen byl mimořádnou valnou hromadou dne 4. 6. 1921. Ve funkci starosty Sokola působil až do 30.1.1948, kdy zemřel. Tělocvičnou jednotu Sokola Obřany vedl v duchu Tyršově a zasloužil se o její rozkvět.


zaměstnání

MMB - úředník v oboru stavebnictví


odborné a zájmové organizace

Sokol Obřany (člen od roku 1913, v letech 1921–1948 starosta)


poznámky

Václavu Králi byl vyhotoven žulový pomník se sochou, kterou vytvořila Jiřina Krčálová v ateliéru Vincence Makovského. Pomník byl umístěn na bývalém obřanském hřbitově (dnešní Fryčajova ulice). Pohřební průvod na obřanský hřbitov se konal dne 1. 2. 1948. Pamětníci praví, "že průvod byl tak obrovský, že takový průvod Obřany ještě nezažily".

(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Andrea Hájková, vnučka Václava Krále, děkujeme.)osoby

Jan Hlaváč
jeden ze starostů Sokola Obřany
ulice

Wilsonovo nábřeží (Wilsonlände)
bydliště (dnes Mlýnské nábřeží)


osoba na objektech

V. Král
pomník: Fryčajova - park 0/04


stavby

Kino Sokol Obřany, Kino Brno-Obřany, Sokolovo
Mlýnské nábřeží 9/380
starosta Sokola


události

8. 8. 1920
Otevření sokolovny v Obřanech
jeden ze starostů Sokola Obřany
4. 11. 1893
Založení Sokola v Obřanech
jeden ze starostů Sokola Obřany


PeDro


Aktualizováno: 25. 09. 2023