Františka Kluchová

* 5.12.1900 Hrabenov (dnes obce Ruda nad Moravou, okres Šumperk) – † 29.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Winterová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 29. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Brno, Jesuitengasse 13


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

Pomoc parašutistovi z výsadku Čs. vojenské mise s názvem S-1 Františku Ryšovi.
Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 30. 5. 1942, číslo kremace 5745. Zápis do matriky úmrtí učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3117/42.osoby

František Ryš
spolupráce v odboji


partneři


ulice

Jesuitengasse
bydliště (dnes Jezuitská)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


události

1. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 5. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2175 g
29. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 29. května)
jedna z popravených


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 03. 04. 2022