Vladimír Kluch

* 16.12.1924 Špiklice (dnes Starého Města, okres Šumperk) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Odsouzení mladistvých, tj. osob, které v době činu nebo odsouzení nedovršily 18 let, odporovalo platným německým zákonům. Podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. 2. 1923 nemohl být mladistvému uložen trest smrti ani doživotní káznice.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Jesuitská 13


vzdělání

obchodní akademie v Brně


zaměstnání

student


poznámky

Pomoc parašutistovi z výsadku Čs. vojenské mise s názvem S-1 Františku Ryšovi.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5751. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3113/42.osoby

František Ryš
spolupráce v odboji
ulice

Jesuitská
bydliště (dnes Jezuitská)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2186 k
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 04. 04. 2022