doc. Miloslav Ištvan

* 2.9.1928 Olomouc – † 26.1.1990 Brno


hudebník - jedna z nejvýraznějších osobností české hudby po 2. světové válce; profesor na JAMU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


bydliště

Brno:
- různé podnájmy (do roku 1955), např. 1948 Titova (dnes Gorkého) 9
- Orlí 1 (1955–1968)
- Jindřichova 12 (od roku 1968)


vzdělání

1939–1940 první ročník měšťanky v Bystřici nad Pernštejnem,
1940–1942 sekunda až tercie na Spolkovém reálném ruském gymnáziu v Praze na Pankráci (v této době se soukromě vzdělával ve hře na klavír u Františka Maxiána a jako samouk začal komponovat),
1942–1945 kvarta až sexta na Reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě,
1945–1947 septima a oktáva na Reálném gymnáziu na Sirotkově ulici v Brně Žabovřeskách (v té době soukromě studoval skladbu u Františka Suchého),
1947/1948 Abiturientský kurz na Konzervatoři Brno (v té době soukromě studoval skladbu u Viléma Petrželky),
1948–1952 studium kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jaroslava Kvapila,
1953–1956 aspirantura na JAMU v Brně v oboru skladba u Jaroslava Kvapila


vyznamenání a pocty

Krajské ceny Leoše Janáčka,
ceny ze zahraničních soutěží,
Ceny československé kritiky,
ceny Českého hudebního fondu, aj.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1952–1953 a 1956–1965 JAMU (asistent),
1965–1990 JAMU (aspirant, docent),
leden 1970 – únor 1971 prorektor JAMU v Brně (v 1. polovině osmdesátých let mu byla nabídnuta profesura, ovšem s podmínkou, že "vystuduje" VUML), to odmítl


politická orientace

KSČ (asi v letech 1953–1970), od roku 1970 nestraník


odborné a zájmové organizace

- od 50. let 20 století - OSA a Svaz československých skladatelů
- 60. léta 20. století - Skupina A při SČS (později nazývané Parasiti Apollonis)
- konec 60. let 20. století - člen Skupiny Q
- v roce 1970 byl zrušen dosavadní Svaz skladatelů a byl nahrazen Svazem československých skladatelů a koncertních umělců, kam byl přijat až v roce 1978, a to kvůli svému politickému postoji a tvrdé kritice některých postav brněnské kultury (25. 7. 1968, Literární listy - Barvík, Burjanek)
- v roce 1980 inicioval a zorganizoval volné sdružení hudebních skladatelů a muzikologů, lidí, které k sobě vázalo obdobné politické smýšlení a tendence svobodně, hluboce, hledačsky tvořit - toto sdružení se po převratu roku 1989 ustanovilo veřejně jako občanské sdružení Camerata Brno, organizované v celostátní Asociaci hudebních umělců a vědcůčestný hrob

byl pro něj sice městem Brnem nabídnut, ale protože nebylo možné pochovat jej spolu s manželkou Věrou již dříve zesnulou, rodina nabídku odmítla


poznámky

Již v období středoškolských studií M. Ištvan začal komponovat, avšak byl také praktický muzikant: hrál sólově na klavír nebo doprovázel a kromě toho hrál na hornu v dechové kapele v Novém Městě na Moravě.
V 50. letech, v době studia na JAMU v Brně, působil v mládežnickém Souboru J. Fučíka (písně a tance, estrádní orchestr) především jako umělecký vedoucí, ale také tam hrál na akordeon, kytaru a kontrabas.
osoby

Jiří Bárta
student Lubomír Bartoň
interpretoval Ištvanovy skladby Jiří Bulis
student Emil Drápela
interpretuje Ištvanovo dílo Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu
další osoby (7)...


partneři

Věra Ištvanová (Ronzanyiová)
sňatek: 26. 7. 1952, Brno
sourozenci

ulice

Orlí
bydliště v letech 1955–1968 Jindřichova
bydliště od roku 1968


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
hudebník; místo posledního odpočinkuJis


Aktualizováno: 23. 01. 2020