doc. Miloslav Ištvan

* 2.9.1928 Olomouc – † 26.1.1990 Brno


hudebník - jedna z nejvýraznějších osobností české hudby po 2. světové válce; profesor na JAMU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


bydliště

Brno:
- různé podnájmy (do roku 1955), např. 1948 Titova (dnes Gorkého) 9
- Orlí 1 (1955–1968)
- Jindřichova 12 (od roku 1968)


vzdělání

1939–1940 první ročník měšťanky v Bystřici nad Pernštejnem,
1940–1942 sekunda až tercie na Spolkovém reálném ruském gymnáziu v Praze na Pankráci (v této době se soukromě vzdělával ve hře na klavír u Františka Maxiána a jako samouk začal komponovat),
1942–1945 kvarta až sexta na Reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě,
1945–1947 septima a oktáva na Reálném gymnáziu na Sirotkově ulici v Brně Žabovřeskách (v té době soukromě studoval skladbu u Františka Suchého),
1947/1948 Abiturientský kurz na Konzervatoři Brno (v té době soukromě studoval skladbu u Viléma Petrželky),
1948–1952 studium kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jaroslava Kvapila,
1953–1956 aspirantura na JAMU v Brně v oboru skladba u Jaroslava Kvapila


vyznamenání a pocty

Krajské ceny Leoše Janáčka,
ceny ze zahraničních soutěží,
Ceny československé kritiky,
ceny Českého hudebního fondu, aj.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1952–1953 a 1956–1965 JAMU (asistent),
1965–1990 JAMU (aspirant, docent),
leden 1970 – únor 1971 prorektor JAMU v Brně (v 1. polovině osmdesátých let mu byla nabídnuta profesura, ovšem s podmínkou, že "vystuduje" VUML), to odmítl


politická orientace

KSČ (asi v letech 1953–1970), od roku 1970 nestraník


odborné a zájmové organizace

- od 50. let 20 století - OSA a Svaz československých skladatelů
- 60. léta 20. století - Skupina A při SČS (později nazývané Parasiti Apollonis)
- konec 60. let 20. století - člen Skupiny Q
- v roce 1970 byl zrušen dosavadní Svaz skladatelů a byl nahrazen Svazem československých skladatelů a koncertních umělců, kam byl přijat až v roce 1978, a to kvůli svému politickému postoji a tvrdé kritice některých postav brněnské kultury (25. 7. 1968, Literární listy - Barvík, Burjanek)
- v roce 1980 inicioval a zorganizoval volné sdružení hudebních skladatelů a muzikologů, lidí, které k sobě vázalo obdobné politické smýšlení a tendence svobodně, hluboce, hledačsky tvořit - toto sdružení se po převratu roku 1989 ustanovilo veřejně jako občanské sdružení Camerata Brno, organizované v celostátní Asociaci hudebních umělců a vědcůčestný hrob

byl pro něj sice městem Brnem nabídnut, ale protože nebylo možné pochovat jej spolu s manželkou Věrou již dříve zesnulou, rodina nabídku odmítla


poznámky

Již v období středoškolských studií M. Ištvan začal komponovat, avšak byl také praktický muzikant: hrál sólově na klavír nebo doprovázel a kromě toho hrál na hornu v dechové kapele v Novém Městě na Moravě.
V 50. letech, v době studia na JAMU v Brně, působil v mládežnickém Souboru J. Fučíka (písně a tance, estrádní orchestr) především jako umělecký vedoucí, ale také tam hrál na akordeon, kytaru a kontrabas.prameny, literatura

osoby

Jiří Bárta
student Lubomír Bartoň
interpretoval Ištvanovy skladby Jiří Bulis
student Emil Drápela
interpretuje Ištvanovo dílo Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu
další osoby (7)...


partneři

Věra Ištvanová (Ronzanyiová)
sňatek: 26. 7. 1952, Brnoulice

Orlí
bydliště v letech 1955–1968 Jindřichova
bydliště od roku 1968


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuJis


Aktualizováno: 23. 01. 2020