Ing. Vilém Reichmann

* 25.4.1908 Brno (porodnice) – † 15.6.1991 Brno


fotograf, karikaturista, grafický designér, surrealistický malíř


pseudonym

Jappy


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Přezdívku Jappy získal v roce 1922 v trampském hnutí. Před 2. světovou válkou kreslil karikatury do časopisů a novin: Index, Tvorba, Trn, Tramp, Simplicus, AIZ, Arbeiter, Ilustrierte Zeitung, Rovnost, Žijeme, Haló noviny. Po válce následoval: Dikobraz, Roháč, Mladý svět, Kulturní tvorba, Kulturní politika, Literární noviny, Host do domu, Rudé právo, Rovnost, Blok, Tvorba, Květy, Revue fotografie, Mladá fronta a další.
Za 2. světové války se aktivně zapojil do protifašistického ilegálního hnutí. Jako Němec byl zařazen do německého vojska, kde odmítl vstoupit do důstojnické školy. Na frontě přeběhl na ruskou stranu a v zajateckém táboře se připojil ke skupině antifašistů.


bydliště

Hanušovice čp. 297 (doloženo v roce 1935, okres Šumperk),
Brno, Koliště 1


vzdělání

1927–1932 oddělení architektury na Vysoké škole technické v Brně


vyznamenání a pocty

jmenován zasloužilým umělcem (1968),
titul AFIAP (1972),
čestný titul HON ASČF (1981)


zaměstnání

výpomocný učitel v Hanušovicích (doloženo v roce 1935),
Stavební úřad v Brně,
po roce 1945 svobodné povolání


politická orientace

levicový intelektuál


odborné a zájmové organizace

již jako posluchač vysoké školy technické byl funkcionářem socialistického studentského spolku Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Hochschüler,
od roku 1930 byl členem komunistické strany,
Skupina Ra v Brně (1947–1948),
Svaz československých výtvarných umělců (od roku 1951)pojmenováno

Nadace Viléma Reichmanna


poznámky

druhou světovou válku prožil jako příslušník wehrmachtu na frontě
osoby

Miloš Budík
spolupráce Karel Otto Hrubý
spoluzakladatel Funkeho kabinetu při brněnském Domu umění


partneři

Rudolfina Barbora Reichmannová (Zukalová)
sňatek: 2. 12. 1935, Brno (městská rada); manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 17. 9. 1938ulice

Koliště
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuMach, Menš, Lik


Aktualizováno: 13. 02. 2023