Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Horký

  Mons. Ludvík Horký


  • * 15.9.1913 Ruda – † 5.1.2008 Mostiště (okres Žďár nad Sázavou)


  • apoštolský protonotář, děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně,
   1934–1939 bohoslovecké učiliště v Brně
   5. 7. 1939 vysvěcen na kněze
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakouskou republiku, který mu v roce 1995 propůjčil prezident Thomas Klestil,
   Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou, který přijal v roce 2001 prostřednictvím hejtmana Erwina Prolla od Dolnorakouské vlády

  • jiné pocty

   v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignore


  • zaměstnání

   1939–1941 kaplan v Dačicích,
   1941–1946 kurát v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích,
   1946–1954 středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi,
   1954–1963 farář při katedrále na Petrově,
   od června 1963 kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla,
   od 29. února 1972 do 31. března 1990 spravoval brněnskou diecézi jako kapitulní vikář


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, hrob č. 1–6


  • poznámky

   Dne 1. 2. 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly. Po úmrtí biskupa Karla Skoupého (22. února 1972) komunistický režim nedovolil brněnský biskupský stolec znovu obsadit. Během období této státem vynucené sedisvakance, stál v čele brněnské diecéze jako její administrátor.
   S komunistickým režimem vstoupil do otevřeného konfliktu na přelomu 70. a 80. let, když se po boku kardinála Tomáška otevřeně postavil proti Sdružení katolických duchovních Pacem in terris a vyslovil se pro jeho zákaz. Když Kongregace pro klérus vydala v roce 1982 dekret Quidam episcopi, který členství kněží v organizacích tohoto typu zakazoval, Ludvík Horký společně s kardinálem Tomáškem, biskupem Gábrišem a vikáři Kavalem a Garajem kněžím ve své diecézi členství ve sdružení zakázal.
   Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem.

   Poslední rozloučení se uskutečnilo 12. ledna 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
   Po mši svaté byl pohřben do kanovnické hrobky na Ústředním hřbitově v Brně.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emil František Boreček
   spolupráce v kněžské službě v kostele u kapucínů Josef Daněk
   kněz, kterému L. Horký pomohl, když byl zbaven státního souhlasu Felicián Josef Macháč
   spolupráce v kněžské službě v kostele u kapucínů Josef Navrkal
   kněz brněnské diecéze Karel Skoupý
   12. biskup brněnský
   další osoby (1)...


  • stavby

   Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
   Chodská, Jana Babáka, Tábor
   vysvětil 25. 5. 1996 kapli po znovupostavení v Oslnovicích
   Katedrála sv. Petra a Pavla
   Petrov
   místo jeho působení v duchovní správě
   místo posledního rozloučení
   Petrov 7
   Petrov 7/270
   jeden z obyvatel domu
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   31. 3. 1990
   ThLic. Vojtěch Cikrle přijal biskupské svěcení
   kapitulní vikář
   8. 5. 1988
   Slavnost na Starém Brně
   prelát, administrátor brněnského biskupství, účastník slavnosti


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 05. 02. 2020