Mons. Ludvík Horký

* 15.9.1913 Ruda – † 5.1.2008 Mostiště (okres Žďár nad Sázavou)


apoštolský protonotář, děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1934–1939 bohoslovecké učiliště v Brně
5. 7. 1939 vysvěcen na kněze
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


vyznamenání a pocty

Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakouskou republiku, který mu v roce 1995 propůjčil prezident Thomas Klestil,
Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou, který přijal v roce 2001 prostřednictvím hejtmana Erwina Prolla od Dolnorakouské vlády


jiné pocty

v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignore


zaměstnání

1939–1941 kaplan v Dačicích,
1941–1946 kurát v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích,
1946–1954 středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi,
1954–1963 farář při katedrále na Petrově,
od června 1963 kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla,
od 29. února 1972 do 31. března 1990 spravoval brněnskou diecézi jako kapitulní vikář


hrob

poznámky

Dne 1. 2. 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly. Po úmrtí biskupa Karla Skoupého (22. února 1972) komunistický režim nedovolil brněnský biskupský stolec znovu obsadit. Během období této státem vynucené sedisvakance, stál v čele brněnské diecéze jako její administrátor.
S komunistickým režimem vstoupil do otevřeného konfliktu na přelomu 70. a 80. let, když se po boku kardinála Tomáška otevřeně postavil proti Sdružení katolických duchovních Pacem in terris a vyslovil se pro jeho zákaz. Když Kongregace pro klérus vydala v roce 1982 dekret Quidam episcopi, který členství kněží v organizacích tohoto typu zakazoval, Ludvík Horký společně s kardinálem Tomáškem, biskupem Gábrišem a vikáři Kavalem a Garajem kněžím ve své diecézi členství ve sdružení zakázal.
Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem.

Poslední rozloučení se uskutečnilo 12. ledna 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Po mši svaté byl pohřben do kanovnické hrobky na Ústředním hřbitově v Brně.osoby

Emil František Boreček
spolupráce v kněžské službě v kostele u kapucínů Josef Daněk
kněz, kterému L. Horký pomohl, když byl zbaven státního souhlasu Felicián Josef Macháč
spolupráce v kněžské službě v kostele u kapucínů Josef Navrkal
kněz brněnské diecéze Karel Skoupý
12. biskup brněnský
další osoby (1)...


stavby

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Chodská, Jana Babáka, Tábor
vysvětil 25. 5. 1996 kapli po znovupostavení v Oslnovicích
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo jeho působení v duchovní správě
místo posledního rozloučení
Petrov 7
Petrov 7/270
jeden z obyvatel domu
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

31. 3. 1990
ThLic. Vojtěch Cikrle přijal biskupské svěcení
kapitulní vikář
8. 5. 1988
Slavnost na Starém Brně
prelát, administrátor brněnského biskupství, účastník slavnosti


Ma


Aktualizováno: 05. 02. 2020