prof. PhDr. Dr. h. c. Josef Sumec

* 26.8.1867 Žalkovice (okres Kroměříž) – † 9.7.1934 Brno, zemská nemocnice


elektrotechnik světové úrovně, jeden ze zakladatelů elektrotechnického oddělení ČVŠT v Brně, profesor tamtéž, v letech 1912–1913 rektor


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Věnoval se též akustice a hudbě, zejména ladění klávesových nástrojů. Konstruoval harmonia, což konzultoval také s Leošem Janáčkem. Přispíval do Hudebního slovníku a přednášel též krátce na brněnské konzervatoři.


bydliště

Brno:
- Spielberggasse (Špilberská), dnes Pellicova 4
- Helceletova 3,
Vranov u Brna čp. 13 (od roku 1927)


čestný občan

obec Žalkovice


vzdělání

gymnázium v Kroměříži (1886 maturita),
Teologická fakulta v Olomouci (1 rok),
Univerzitas Gregoriana v Římě (teologie, 4 roky) - doktorát filozofie,
1892–1895 Univerzita Karlova v Praze - matematika, fyzika,
elektrotechnika v Darmštatě 1895 (1 rok)


čestný doktorát

ČVUT v Praze (1934), při příležitosti 50. výročí zahájení přednášek o elektrotechnice (slavnost se konala 27. října 1934, tři měsíce po smrti profesora Sumce - Diplom čestného doktora byl předán jeho dceři Ing. Karle Zikanové)


jiné pocty

na jeho rodném domě v Žalkovicích se nacházela pamětní deska, dům však musel být zbořen v důsledku povodně, která obec postihla v roce 1997


dílo

Vybudoval elektrotechnický odbor brněnské české techniky.
Publikoval asi 68 děl z oboru elektrotechniky - seznam prací byl publikován v časopisu Elektrotechnický obzor v roce 1927 (s. 539) u příležitosti Sumcových šedesátých narozenin.


zaměstnání

1893–1895 UK v Praze - asistent fyzikálního ústavu

1896–1902 elektrotechnická továrna Bartelmus, Donát a spol. v Brně - ředitel laboratoře, šéfelektrik

1902–1932 Česká vysoká škola technická v Brně (mimořádný a od roku 1907 řádný profesor elektrotechniky, v letech 1912–1913 rektor,
v letech 1905–1906, 1915–1916, 1926–1927 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství)


odborné a zájmové organizace

dopisující člen Královské české společnosti nauk v Praze (1909),
matematicko-přírodovědecký poradní sbor při Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze (1919),
technický člen patentního soudu (1921),
Československá národní rada badatelská (1924),
Moravská přírodovědecká společnost v Brně (1924),
čestný člen Československého elektrotechnického svazu v Praze (1927),
Česká akademie věd a umění v Praze (1928)

Zahraniční vědecké organizace:
- odborné poradní kolegium Technického muzea ve Vídni (1907)
- (IEC) rakouská komise elektrotechnická (1907)
- Société française de physique, Paříž (1908)
- člen výboru Elektrotechnického spolku v Berlíně (1908–1910)
- Illuminating Engineering Society, Londýn (1910)
- Deutsche Beleuchtungstechnische Geselschaft, Berlín (1921)


hrob

Vranov u Brna (zrušený hřbitov)


pojmenováno

SUMCŮV FOND
Založen z popudu ESČ v roce 1927 v Plzni při příležitosti jeho šedesátých narozenin.
Účelem Sumcova fondu bylo poskytovat prostředky na propagování československé vědecké práce v oboru elektrotechniky v cizině. Autory, kteří by rádi uveřejnili své práce v cizině, podporoval fond tím, že přispěl na výlohy spojené s překladem a uveřejněním práce.
ESČ usnadnil díky svému vlivu uveřejnění práce v cizině. Z úroků Sumcova fondu se mohly udílet ceny za nejlepší uznané vědecké práce z oboru elektrotechniky uveřejněné v cizině nebo přednesené na mezinárodních vědeckých setkáních - např. International Electrotechnical Commission. Pocty se mu dostalo za jeho zásluhy o rozvoj československé elektrotechniky.


poznámky

Profesor Josef Sumec byl vlastencem a velmi miloval rodný jazyk. Snažil se dbát o jeho čistotu a ryzost pravopisnými korekturami ve svých textech (motór, fraze, krize, architektúra, baláda). Proto sám své jméno psal jako Jozef Sumec.

V matrice narozených obce Žalkovice zaznamenaný jako Josef Calas Sumec. Pravděpodobně se jedná o zkratku Josef Calasanský, (Josef Kalasanský). Profesor Sumec byl zřejmě pokřtěn po světci sv. Josefu Kalasánském, knězi a zakladateli piaristického řádu. Šlo o bližší označení konkrétního světce, po němž byl novorozenec pokřtěn.


soubory ke stažení

Josef Sumec.pdf [316 kB]
osoby

Vladimír Bárta
student Leoš Janáček
s ním J. Sumec konzultoval výrobu harmonií Josef Mikulenka
Josef Sumec byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky Julie Mikulenková
Josef Sumec byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky Josef Sousedík
na profesora Sumce se obracel se žádostmi o odborné konzultace
další osoby (3)...


partneři

Hortensie Sumcová (Woneschová)
sňatek: 23. 11. 1896, Brno (kostel sv. Tomáše)
(první manželka)
Lucie Sumcová (Šrůtková)
sňatek: 2. 5. 1914 (společně měli holčičku, která však ve třech měsících zemřela)
(druhá manželka)

ulice

Helceletova
bydliště Spielberggasse (Špilberská)
bydliště (dnes Gorazdova)


osoba na objektech

J. Sumec
busta: Antonínská 1/01 J. Sumec
busta: Antonínská 1/04


události

29. 6. 2016
Slavnostní odhalení nové busty profesora Josefa Sumce
v roce 2016 byla vytvořena a odhalena nová busta před rektorátem VUT v Brně
18. 10. 1967
Slavnostní odhalení busty prof. Dr. h. c. Josefa Sumce


související odkazy

Čoup, blat, Zuza


Aktualizováno: 27. 03. 2024