PhDr. Vlasta Fialová, CSc.

* 5.6.1896 Holešov (okres Kroměříž) – † 6.2.1972 Brno


historička a archeoložka


rodné jméno

Stratilová


národnost

česká


zajímavé okolnosti

patří mezi zakladatele medievální i postmedievální (středověké) archeologie na Moravě, zasloužila se o výzkum kralické tiskárny


bydliště

Holešov čp. 98 (rodný dům),
Brno, Gorazdova 3


čestný občan

města Holešov


vzdělání

středoškolská studia započala na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí a ukončila doplňovací maturitou na reálném gymnáziu v Holešově,
FF UK v Praze - archeologie, dějepis, zeměpis (disertační práce: Kritický rozbor kroniky holešovské)


dílo

- Zasloužila se o vznik Památníku Bible kralické (otevřeno v roce 1969)
- Publikační činnost: nejčastěji ve Věstníku vlastivědy moravské, Pravěku, Acta Musei Moraviae, Naše Valašsko


zaměstnání

profesorka na středních školách (do roku 1949) v Olomouci, Bučovicích a Brně,
1952–1959 vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea


odborné a zájmové organizace

redigovala časopis Nové Valašsko (1938–1958),
spoluzakladatelka Valašského krúžku (1946),
místopředsedkyně sdružení YWCA (Young Women Cristian Association),
členka Numismatické společnosti československé (od roku 1954),
místopředsedkyně Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou,
redakční kruh Vlastivědy moravské (od roku 1956),
členka Guttenbergerovy společnosti v Německu (od roku 1963)


poznámky

Archeologické výzkumy:
- výzkum tábora u Nedákonic
- průzkum tvrze s bratrskou tiskárnou v Kralicích (1956–1971) - ojedinělý nález na 4000 originálních tiskařských liter a ozdob.
osoby

Josef Skutil
spolupracovník při archeologickém výzkumu na tvrzi v Kralicích nad Oslavouulice

Gorazdova
bydlištěAktualizováno: 18. 05. 2022