prof. PhDr. Václav Frolec, DrSc.

* 27.9.1934 Ratíškovice – † 14.5.1992 Münster (Německo)


národopisec, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zabýval se lidovou architekturou, obřady a slavnostmi, vinohradnickou kulturou a způsobem života v karpatské a balkánské lidové kultuře


vzdělání

gymnázium ve Velehradě a v Uherském Hradišti,
1953–1958 FF MU v Brně - hudební věda a národopis (1963 CSc., 1967 PhDr., 1968 habilitace - docent slovanské etnografie, 1990 profesor pro obor evropský národopis, 1991 DrSc.)


vyznamenání a pocty

cena J. G. Herdera na vídeňské univerzitě (květen 1989) - za přínos poznání lidové kultury národů střední, východní a jihovýchodní Evropy,
mezinárodní cena G. Pitre-Salomone-Marino (1990)


dílo

Zabýval se mnoha tématy např. lidovým stavitelstvím, tradičním vinařstvím, interetnickými vztahy, folkloristikou a etnomuzikologií i prehistorickou problematikou.
Jeho bibliografie čítá na 856 položek - 14 knih, 33 sborníků, více než 100 rozhlasových pořadů a televizních scénářů.
Byl členem redakčních rad časopisů Ethnologia Europea a Ethnologia slavica.


zaměstnání

1958–1960 muzeum v Hodoníně,
1961–1992 FF MU v Brně - katedra etnografie


odborné a zájmové organizace

editor řady publikací Lidová kultura,
předseda programové rady Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici,
člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti,
hlavní tajemník a předseda československé sekce Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně,
člen výkonné rady Mezinárodní společnosti pro etnografii a folklor Evropy při UNESCO,
Rakouská národopisná společnost,
člen komise Ethnographia Pannonica


hrob

poznámky

Jeho hlavním zájmem byla hmotná lidová kultura, vinařství, všeobecně venkovská architektura, lidová slovesnost, etnomuzikologie.
Zabýval se i metodologií evropského národopisu a teorií terénního výzkumu.
partneři

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, Kal, LucKub


Aktualizováno: 09. 05. 2022