prof. MUDr. Karel Hora

* 7.6.1901 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


přednosta Anatomického ústavu LF MU a ředitel Vzdělávacího kurzu pro učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 13. ledna 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním tábořevzdělání

1912–1920 - I. české státní gymnázium v Brně (8. 7. 1920 maturita),
1920–1928 LF MU (15. 12. 1928 promoce - titul MUDr.)


vyznamenání a pocty

dne 31. 5. 1946 jmenován in memoriam řádným profesorem anatomie s účinností od 1. 5. 1942,
Zlatý junácký kříž in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

zobrazit


zaměstnání

již za studií zaměstnán jako volontér, demonstrátor a pomocný asistent v Anatomickém ústavu LF MU,
po uzavření českých vysokých škol nacisty pracoval jako asistent na dětské klinice (od 1. 1. 1940 až do svého zatčení),
kromě práce v Anatomickém ústavu LF MU v Brně byl expertem Vědeckého ústavu pro průmyslovou hygienu při Baťově nemocnici ve Zlíně,
od roku 1935 předseda vědecko-lékařské komise poradního sboru pro tělesnou výchovu při ministerstvu veřejného zdravotnictví


odborné a zájmové organizace

Československá biotypologická společnost,
Československá biologická společnost,
Association des Anatomistes,
Skaut (činovník)


poznámky

Zapojen do odbojové skupiny vysokoškolských pedagogů v rámci tzv. Moravské pětky. Zatčen 4. října 1941 a vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Stanným soudem v Brně odsouzen 13. ledna 1942 k trestu smrti pro přípravu velezrady, převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl rozsudek vykonán.
osoby

Vladimír Berka
švagr Ladislav Fišer
švagr Tomáš Vacek
spoluautor publikace Zdravotní systém tělovýchovný Karel Žlábek
pokračoval v Horově práci


partneři

Olga Horová (Berková)
sňatek: 16. 3. 1929, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)

osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02 oběti druhé světové války
pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942
27. 4. 1937
Založení Československé společnosti biotypologické
člen Československé společnosti biotypologické


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 14. 08. 2023