Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Skalák

  doc. MUDr. Václav Skalák


  • * 9.8.1894 Sofia – † 29.4.1942 Mauthausen


  • odborný lékař vnitřních chorob (se zaměřením na tuberkulózu) v Přerově; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 10. 1. 1939 napsal prezidentu republiky E. Háchovi dopis, ve kterém jej žádal, aby svým vlivem zakročil proti štvaní vůči T. G. Masarykovi a E. Benešovi, a dovolával se toho, že Hácha zahájil svůj úřad poutí ke hrobu T. G. Masaryka.
   Po 15. 3. 1939 spolupracoval prostřednictvím svého přítele MUDr. Jana Vignatiho se zemským vedením Obrany národa. Na své chatě na Vičanově v Hostýnských horách skrýval spisovatele Jaroslava Kvapila, anglické letce uprchlé ze zajetí a na podzim 1941 Bohuslava Němce, velitele výsadku ze SSSR.
   Pro své styky s parašutisty a spojení se skupinou Trumpeš - Florian byl zatčen 3. 12. 1941 a 3. 2. 1942 převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde už v dubnu téhož roku podlehl týrání. Dne 22. 6. 1946 mu LF MU udělila titul docent in memoriam.

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Přerov


  • vzdělání

   studium na LF UK u prof. Syllaby,
   poté u klasiků tuberkulózní terapie Rolliera ve Švýcarsku a Dumaresta ve Francii

  • čestný doktorát

   in memoriam jmenován LF MU docentem fthiseologie

  • jiné pocty

   dne 5. 10. 1947 mu byla péčí Hanácké lékařské župy Ústřední jednoty československých lékařů a Přerovského lékařského spolku odhalena v Přerově v Riegrově ulici č. 11 odhalena pamětní deska,
   jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


  • dílo

   Seznam jeho prací je uveřejněn v nekrologu Stanislava Vomela, Za dr. Václavem Skalákem. Časopis lékařů českých 85, 1946, s. 247–249.


  • zaměstnání

   ředitel sanatoria v Prosečnici, od roku 1926 v Přerově

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Přerov,
   byl údajně členem zednářské Lafayetovy lóže se sídlem v Olomouci


  • poznámky

   Do odboje byl zapojen v tzv. lékařské sekci Moravské pětky. Jeho rekreační chata na Vičanově v Hostýnských horách sloužila jako jedno z přechodných útočišť lidí přepravovaných odbojem za hranice.


  • obrazy

   img1887.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Florian
   spolupráce v odboji Jaroslav Kvapil
   v době války ukryt u V. Skaláka na chatě ve Vičanově Jan Vignati
   spolupráce v odboji


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


  • autor

   kal, Menš


Aktualizováno: 24. 04. 2016

Václav Skalák. Archiv MU, C fot I 289.