doc. MUDr. Václav Skalák

* 9.8.1894 Sofia – † 29.4.1942 Mauthausen


odborný lékař vnitřních chorob (se zaměřením na tuberkulózu) v Přerově; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Dne 10. 1. 1939 napsal prezidentu republiky E. Háchovi dopis, ve kterém jej žádal, aby svým vlivem zakročil proti štvaní vůči T. G. Masarykovi a E. Benešovi, a dovolával se toho, že Hácha zahájil svůj úřad poutí ke hrobu T. G. Masaryka.
Po 15. 3. 1939 spolupracoval prostřednictvím svého přítele MUDr. Jana Vignatiho se zemským vedením Obrany národa. Na své chatě na Vičanově v Hostýnských horách skrýval spisovatele Jaroslava Kvapila, anglické letce uprchlé ze zajetí a na podzim 1941 Bohuslava Němce, velitele výsadku ze SSSR.
Pro své styky s parašutisty a spojení se skupinou Trumpeš - Florian byl zatčen 3. 12. 1941 a 3. 2. 1942 převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde už v dubnu téhož roku podlehl týrání. Dne 22. 6. 1946 mu LF MU udělila titul docent in memoriam.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Přerov


vzdělání

studium na LF UK u prof. Syllaby,
poté u klasiků tuberkulózní terapie Rolliera ve Švýcarsku a Dumaresta ve Francii


čestný doktorát

in memoriam jmenován LF MU docentem fthiseologie


jiné pocty

dne 5. 10. 1947 mu byla péčí Hanácké lékařské župy Ústřední jednoty československých lékařů a Přerovského lékařského spolku odhalena v Přerově v Riegrově ulici č. 11 odhalena pamětní deska,
jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


dílo

Seznam jeho prací je uveřejněn v nekrologu Stanislava Vomela, Za dr. Václavem Skalákem. Časopis lékařů českých 85, 1946, s. 247–249.


zaměstnání

ředitel sanatoria v Prosečnici, od roku 1926 v Přerově


odborné a zájmové organizace

Sokol Přerov,
byl údajně členem zednářské Lafayetovy lóže se sídlem v Olomouci


poznámky

Do odboje byl zapojen v tzv. lékařské sekci Moravské pětky. Jeho rekreační chata na Vičanově v Hostýnských horách sloužila jako jedno z přechodných útočišť lidí přepravovaných odbojem za hranice.
osoby

Jan Florian
spolupráce v odboji Jaroslav Kvapil
v době války ukryt u V. Skaláka na chatě ve Vičanově Jan Vignati
spolupráce v odboji


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


kal, Menš


Aktualizováno: 24. 04. 2016