Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření městského sirotčince

Otevření městského sirotčince


 • 19. 11. 1872 


 • ulice

  Gorkého

 • číslo orientační

  14


 • charakteristika

  Městský sirotčinec byl slavnostně otevřen po patnácti měsících od položení základního kamene.


 • zajímavosti

  Budova byla postavena z peněz Falkensteinerovy nadace, architekty a staviteli objektu byli Josef ArnoldMoritz Kellner.

 • poznámka

  Sirotčinec pro 400 dětí vznikl v Brně již za vlády Marie Terezie. Jejich práci využívala např. První brněnská textilní manufaktura Leopolda Köffillera. Potřeba odpovídajícího ústavu ožila v souvislosti s reformou sirotčí péče. Eventuelní stavba budovy byla projednána na schůzi obecního výboru 12. 3. 1867.
  Při narození arcivévodkyně Marie Valerie 22. 4. 1868 město Brno věnovalo na zřízení sirotčince 4 000 zlatých, objevily se i další příspěvky.
  V roce 1870 starosta Christian d’Elvert ustavil výbor, který by podnikl kroky ke stavbě. V této situaci se objevila zpráva, že Heinrich Drasche, rytíř von Wartinberg, ke 40. výročí své činnosti v oblasti průmyslu a financí věnoval svému městu 20 000 zlatých pro dobročinné účely. Později použití daru upřesnil pro městský sirotčinec. Město vyhlásilo sbírku, takže stavební fond disponoval obnosem přes 50 000 zlatých. Byl zakoupen pozemek a byla zahájena stavba. Náklady měly činit 56 000 zlatých.
  Po vzniku Masarykovy univerzity byla budova dána do užívání její Filozofické fakultě, jíž slouží dodnes.


 • události

  29. 3. 2013
  Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince


 • osoby

  Josef Arnold
  budovu sirotčince postavil Christian d’Elvert
  jako starosta usiloval o výstavbu sirotčince Heinrich Drasche
  přispěl peněžní částkou Valentin Franz Johann Joseph Falkensteiner
  brněnský mecenáš Moritz Kellner von Brünnheim
  budovu sirotčince postavil


 • objekty

  městský chlapecký sirotčinec
  pamětní deska: Gorkého 14/01 20. výročí dokončení stavby sirotčince
  pamětní deska: Gorkého 14/02


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 20. 12. 2018