Ustavení Spolku katolických akademiků Moravan

16. 6. 1906místo

Besední dům v Brně


charakteristika

Spolek se zaměřoval především na katolické studenty vysokých škol, respektive katolickou inteligenci. Při svém založení soustřeďoval posluchače brněnské české techniky, po roce 1918 se rozrostl o studenty z dalších brněnských vysokých škol, zejména z Masarykovy univerzity.
Hlavním cílem jeho činnosti bylo pečovat o duchovní život studentů a hájit vědecké, mravní a hmotné zájmy svých členů. Spolek pořádal přednášky, hudební, pěvecké a tělocvičné akce.
V roce 1931 byl při spolku založen samostatný mužský pěvecký sbor Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan, v jehož čele stál v letech 1931–1992 Josef Veselka.
Po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 byla činnost Moravanu zakázána, obnovena byla až po válce, v září 1945.
Po únoru 1948 byla činnost katolického spolku výrazně redukována, činný zůstal vlastně jen pěvecký sbor Akademické pěvecké sdružení Moravan.


účastníci

Jan Šrámek,
Alois Szymala, předseda


zajímavosti

V roce 1920 se stal výbor Moravanu členem Dobročinného stavebního družstva katolických domů studentských Sušil, které uskutečnilo v roce 1923 stavbu katolické vysokoškolské Sušilovy koleje na Klácelově ulici v Masarykově čtvrti (slavnostní položení základního kamene a jeho svěcení se konalo14. 8. 1922, slavnostní svěcení dostavěné koleje 21. 10. 1923). Kromě pravidelných akcí (akademické mše, prázdninové tábory, studentské poutě a reprezentační plesy) pořádal přednášky katolických intelektuálů.
Spolek vydával od roku 1934 časopis Akord (jako redaktor zde působil básník a esejista Jan Zahradníček), pod jménem Akord fungovalo též nakladatelství, zaměřující se na katolicky orientovanou knižní produkci, vycházel zde pravidelně Kalendář katolického studentstva, v letech 1918–1927 působil jako duchovní rádce spolku Karel Skoupý.


poznámka

(Informace o spolku byly doplněny díky Petře Chalupové, děkujeme.)události

23. 3. 1946
První koncert Moravanu v osvobozeném Brně 17. 11. 1945
Koncert akademického pěveckého spolku Moravan 26. 6. 1938
Zájezd čs. Orla na slet do Lublaně
pěvecké sdružení katolických akademiků s velkým úspěchem vystoupilo na sletu Svatu katolické mládeže slovinské


osoby

Karel Skoupý
duchovní rádce spolku v letech 1918–1927 Josef Veselka
v čele sboru Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan v letech 1931–1992 Jan Zahradníček
jeden z redaktorů časopisu Akord, který spolek vydával


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018