Zahájení tradice pěších poutí brněnské mládeže do Křtin

8. 5. 1996


charakteristika

Když došlo v roce 1645 k neuvěřitelnému vítězství Brňanů nad mnohonásobnou švédskou přesilou, šli zakrátko obyvatelé města poděkovat za tento zázrak Panně Marii do Křtin. Vedl je statečný duchovní vůdce Brňanů, rektor jezuitské koleje P. Martin Středa. A z velké úcty a vděku putoval celou cestu bos.
Po více než třech stoletích se opakovalo něco podobného. Generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek vyzval mládež města: „Nyní, když jsme znovu získali svobodu a učíme se jí vážit, měli bychom vzdát díky Matce Boží jako naši předkové. Abychom také dokázali nabytou svobodu správně užívat a svůj život vyplnili užitečnou prací. Zejména prací pro druhé.“
První pěší pouť brněnské mládeže do Křtin se uskutečnila 8. května 1996 a od té doby se v tento sváteční den vychází každý rok. Cíl je stejný, ale trasy, aby nedošlo k zevšednění, se střídají. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji Brna.
Od roku 2001 se chodí tzv. hvězdicovitá pouť - přidali se mladí z okolních děkanátů (tišnovského, blanenského, rosického, modřického). Všichni se sejdou ve křtinském poutním kostele na mši svaté a poté na společném setkání. Pouť je nejen možností využití volného dne procházkou jarní přírodou, ale i svědectvím víry a odhodlání jít cestou, kterou ukazuje Ježíš, pro mnohé lidi také impulsem k zamyšlení.osoby

Martin Středa (Stredonius)
rektor jezuitské koleje


Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018