Nařízení všeobecné pracovní povinnosti

1. 5. 1945číslo orientační

1


místo

charakteristika

Národní výbor pro Velké Brno nařídil počínaje dnem 1. 5. 1945 pracovní povinnost mužů ročníků narození 1920 až 1925.


zajímavosti

Z této pracovní povinnosti vyloučeni zaměstnanci vodáren, elektráren, elektrických drah, zdravotní služby a hasičstva.


poznámka

Opatřením se zajišťovaly naléhavé práce spojené s opravou komunikací. Každý si musel pro jednotlivý den přinést nářadí, lopaty, krumpáče a jídlo. Muži se shromažďovali denně „v 7 hodin moskevského času“ u příslušných policejních revírů, odkud byli rozesíláni na potřebné práce.
Neuposlechnutí příkazu mělo být přísně trestáno jako sabotáž.


prameny, literatura

Sbírkový předmět

"Sbírky Muzea města Brna"


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 01. 11. 2019