Vybudována provizorní lávka na „Radlase“

10. 5. 1945charakteristika

„Velkou pohotovost a pionýrskou fortelnost ukázali žideničtí mužové, kteří si na zmařený přechod přes řeku Svitavu sroubili na Radlase vratkou lávku z fošen, primitivní sice, ale bezpečnou, neboť se po ní odvažují přejít i ženy. Je třeba pouze sejít s jednoho břehu k úrovni hladiny a na druhé straně šplhat trochu na břeh, ale to je nepatrná námaha ve srovnání s obcházkou, kterou by musili lidé podniknout, nebýt lávky. O. M.“
Zpráva z Rovnosti číslo 3, ročník 1945 (čtvrtek), šifra O.M. znamená Oldřich Mikulášek.


poznámka

Jedná se o lávku mezi Tkalcovskou a Pastrnkovou ulicí.osoby

Oldřich Mikulášek
autor novinové zprávy o výstavbě provizorní lávky na "Radlase" Vilém Munka
moravský zemský úředník


související odkazy

Alka


Aktualizováno: 05. 05. 2020