Internetová encyklopedie dějin Brna

Bourání Německého domu

Bourání Německého domu


 • 19. 8. 1945 


 • ulice

  Moravské náměstí

 • nej...

  Morava
  Německý dům v Brně měl ve svém Velkém slavnostním sále o rozloze 656 m² (dvakrát větší než v Besedním domě) druhé největší varhany na Moravě (některé novinové články vydané k jeho otevření tvrdily, že byly 2. největší v celém Rakousku)


 • charakteristika

  Stavba Německého domu byla zahájena v roce 1888 (se sbírkami se začalo již v roce 1882), v březnu 1891 byl dostavěn a ve dnech 17.–19. května byl slavnostně otevřen.
  Hlavním iniciátorem této stavby byl zakladatel Vaňkovky Friedrich Wannieck, který dodal celému podniku silný nacionální podtext - jeho snahou bylo soustředit hodnotnou německou kulturu do důstojného prostředí a učinit ji přístupnou každému, i neněmeckému, zájemci (Češi však z pochopitelných důvodů o návštěvu Německého domu neměli zájem).


 • účastníci

  autoři projektu: Hermann Gustav Louis Ende, Wilhelm Böckmann, Germano Wanderley
  iniciátoři stavby: Friedrich Wannieck, Ignaz Fleischer, Josef Ripka von Rechthofen

 • zajímavosti

  Německý dům se brzy stal středem duchovního a společenského života brněnských Němců.

 • poznámka

  Stavba Německého domu začala být plánována zároveň s Besedním domem, tedy už v roce 1869. Tehdy ale německé spolky nepociťovaly potřebu domluvit se a společně postupovat v budování tohoto domu. Další pokus se nesl ve znamení akciové společnosti, veškeré plány však ukončil pád vídeňské burzy, po kterém si akcionáři vynutili předčasné vyplacení svých podílů. Teprve díky organizačním schopnostem Friedricha Wanniecka se podařilo získat dostatek kapitálu, pozemek a architektonický návrh založit spolek Deutsches Haus a následně se tak mohlo začít se stavbou.

  Podoba brněnského Německého domu měla prvky několika historizujících stylů. Dominantní byla německá renesance, která je typická pro hansovní města severního Německa. Stavba provedena jako pálená s červenými cihlami, s bohatě členěnou východní fasádou, se zdobenými arkádami a velkou letní terasou, monumentální vstupní halou a velkým, širokým, volným schodištěm.
  Ve vrchním podlaží byly umístěny tři slavnostní sály, velký slavnostní sál s kapacitou 2000 lidí byl využíván pro velké slavnosti (tam našlo po roce 1918 také naše německé divadlo nové provizorní sídlo).


 • obrazy

  img6258.jpg img6259.jpg img6260.jpg img6261.jpg img6262.jpg img6263.jpg img6264.jpg img6265.jpg img8050.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  25. 8. 1945
  Vyhození Německého domu do povětří a odklizení trosek 17. 5. 1891
  Slavnostní otevření Německého domu v Brně 27. 9. 1887
  Výstava plánů Německého domu


 • osoby

  Wilhelm Böckmann
  autor projektu Německého domu Hermann Gustav Louis Ende
  autor projektu Německého domu Friedrich Wannieck
  iniciátor stavby Německého domu


 • stavby

  Německý dům
  Moravské náměstí


 • objekty

  W. A. Mozart
  busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/03


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 05. 07. 2018

19. 8. 1945 - Bourání Německého domu v Brně (krátce před zahájením demolice). Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Antonín Brzobohatý, děkujeme.