Bourání Německého domu

19. 8. 1945nej...

Morava
Německý dům v Brně měl ve svém Velkém slavnostním sále o rozloze 656 m² (dvakrát větší než v Besedním domě) druhé největší varhany na Moravě (některé novinové články vydané k jeho otevření tvrdily, že byly 2. největší v celém Rakousku)


charakteristika

Stavba Německého domu byla zahájena v roce 1888 (se sbírkami se začalo již v roce 1882), v březnu 1891 byl dostavěn a ve dnech 17.–19. května byl slavnostně otevřen.
Hlavním iniciátorem této stavby byl zakladatel Vaňkovky Friedrich Wannieck, který dodal celému podniku silný nacionální podtext - jeho snahou bylo soustředit hodnotnou německou kulturu do důstojného prostředí a učinit ji přístupnou každému, i neněmeckému, zájemci (Češi však z pochopitelných důvodů o návštěvu Německého domu neměli zájem).


účastníci

autoři projektu: Hermann Gustav Louis Ende, Wilhelm Böckmann, Germano Wanderley
iniciátoři stavby: Friedrich Wannieck, Ignaz Fleischer, Josef Ripka von Rechthofen


zajímavosti

Německý dům se brzy stal středem duchovního a společenského života brněnských Němců.


poznámka

Stavba Německého domu začala být plánována zároveň s Besedním domem, tedy už v roce 1869. Tehdy ale německé spolky nepociťovaly potřebu domluvit se a společně postupovat v budování tohoto domu. Další pokus se nesl ve znamení akciové společnosti, veškeré plány však ukončil pád vídeňské burzy, po kterém si akcionáři vynutili předčasné vyplacení svých podílů. Teprve díky organizačním schopnostem Friedricha Wanniecka se podařilo získat dostatek kapitálu, pozemek a architektonický návrh založit spolek Deutsches Haus a následně se tak mohlo začít se stavbou.

Podoba brněnského Německého domu měla prvky několika historizujících stylů. Dominantní byla německá renesance, která je typická pro hansovní města severního Německa. Stavba provedena jako pálená s červenými cihlami, s bohatě členěnou východní fasádou, se zdobenými arkádami a velkou letní terasou, monumentální vstupní halou a velkým, širokým, volným schodištěm.
Ve vrchním podlaží byly umístěny tři slavnostní sály, velký slavnostní sál s kapacitou 2000 lidí byl využíván pro velké slavnosti (tam našlo po roce 1918 také naše německé divadlo nové provizorní sídlo).


obrazy


události

25. 8. 1945
Vyhození Německého domu do povětří a odklizení trosek 17. 5. 1891
Slavnostní otevření Německého domu v Brně 27. 9. 1887
Výstava plánů Německého domu


osoby

Wilhelm Böckmann
autor projektu Německého domu Hermann Gustav Louis Ende
autor projektu Německého domu Friedrich Wannieck
iniciátor stavby Německého domu


stavby

Německý dům
Moravské náměstí


objekty

W. A. Mozart
busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/03


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 05. 07. 2018