Svěcení základního kamene pro charitativně sociální ústav Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

3. 11. 1946


ulice

číslo orientační

39


charakteristika

slavnost svěcení základního kamene pro charitativně sociální ústav Milosrdných sester sv. Karla Boromejského


účastníci

Karel Skoupý, biskup brněnský,
Msgre František Hála, ministr pošt,
P. Karel Fanfrdla, místopředseda Zemského národního výboru


zajímavosti

svěcení vykonal brněnský biskup Karel Skoupý


poznámka

v době války byl při bombardování zničen i ústav Milosrdných sester včetně kaple - proto snaha vybudovat znovu tento charitativně sociální ústav (klášter a kaple, útulek pro starší ženy, internát pro studenty, výchova dívek v ženských povoláních atd.)osoby

Karel Skoupý
biskup brněnský


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018