Výstava díla Petra Bezruče v Brně

15. 9. 1947 (15.9.–15.10.1947)číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

rytířský sál Nové radnice


charakteristika

Výstava byla uspořádána v rámci celostátních oslav 80. narozenin Petra Bezruče pod záštitou prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Autorem návrhu výstavy byl doc. dr. Josef Hrabák a Kristian Fanta, pod výtvarným řešením výstavy je podepsána arch. Marta Úlehlová.

Pořadatelé:
- Zemské hlavní město Brno
- Masarykova univerzita
- Zemská osvětová rada v Brně
- Zemská a univerzitní knihovna v Brně
- Moravské kolo spisovatelů
- Blok výtvarných umělců země moravskoslezské
- Sdružení moravských spisovatelů
- Klub moravských skladatelů
- Národní divadlo
- Pěvecké sdružení moravských učitelů
- Osvětová rada města Brna
- Ředitelství pošt v Brně
- Posádkové velitelství v Brně
- Krajská odborová rada v Brně
- Slezský kulturní ústav v Brně.

Výstava byla rozčleněna na dvě základní větve:
1) zachycuje Bezručovo básnické dílo
2) zachycuje Bezručovu životní pouť.


účastníci

čestní předsedové slavností:
- František Hála, ministr pošt
- dr. Jaroslav Stránský, ministr školství a osvěty
- Václav Kopecký, ministr informací
- doc. dr. Josef Hrabák, autor návrhu výstavy
- arch. Marta Úlehlová, autorka výtvarného řešení výstavy


poznámka

Výstavní materiál zapůjčili ze svých sbírek brněnští sběratelé ředitel Alois Kučík a Kristian Fanta a jiné osoby a korporace.osoby

Petr Bezruč
výstava se konala u příležitosti celostátních oslav jeho 80. narozenin Alois Kučík
zapůjčil materiál na výstavu ze svých sbírek Jaroslav Stránský
ministr školství a osvěty


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 07. 06. 2022