Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava díla Petra Bezruče v Brně

Výstava díla Petra Bezruče v Brně


 • 15. 9. 1947 (15.9.–15.10.1947)


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  rytířský sál Nové radnice


 • charakteristika

  Výstava byla uspořádána v rámci celostátních oslav 80. narozenin Petra Bezruče pod záštitou prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Autorem návrhu výstavy byl doc. dr. Josef Hrabák a Kristian Fanta, pod výtvarným řešením výstavy je podepsána arch. Marta Úlehlová.

  Pořadatelé:
  - Zemské hlavní město Brno
  - Masarykova univerzita
  - Zemská osvětová rada v Brně
  - Zemská a univerzitní knihovna v Brně
  - Moravské kolo spisovatelů
  - Blok výtvarných umělců země moravskoslezské
  - Sdružení moravských spisovatelů
  - Klub moravských skladatelů
  - Národní divadlo
  - Pěvecké sdružení moravských učitelů
  - Osvětová rada města Brna
  - Ředitelství pošt v Brně
  - Posádkové velitelství v Brně
  - Krajská odborová rada v Brně
  - Slezský kulturní ústav v Brně.

  Výstava byla rozčleněna na dvě základní větve:
  1) zachycuje Bezručovo básnické dílo
  2) zachycuje Bezručovu životní pouť.


 • účastníci

  čestní předsedové slavností:
  - František Hála, ministr pošt
  - dr. Jaroslav Stránský, ministr školství a osvěty
  - Václav Kopecký, ministr informací
  - doc. dr. Josef Hrabák, autor návrhu výstavy
  - arch. Marta Úlehlová, autorka výtvarného řešení výstavy

 • poznámka

  Výstavní materiál zapůjčili ze svých sbírek brněnští sběratelé ředitel Alois Kučík a Kristian Fanta a jiné osoby a korporace.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Petr Bezruč
  Jaroslav Stránský
  ministr školství a osvěty


 • stavby

  Nová radnice
  Dominikánské náměstí 1/196


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 01. 11. 2019