V brněnské ZOO otevřeno "Safari"

1980číslo orientační

42


katastr

Bystrccharakteristika

Rozlehlý výběh pro africké kopytníky si záhy vysloužil název Safari.
Pracovníci ZOO společně s brigádníky jej začali budovat nedaleko hlavního vrcholu Mniší hory, kde se tyčil právě dostavěný hydroglobus - součást nového systému zásobování zahrady užitkovou vodou. Areál s vyhlídkovou plošinou, stájemi a jezírkem s potokem byl dokončen v roce 1980.


poznámka

Na hektarové rozloze společně žili představitelé fauny subsaharské savany: žirafy Rotschildovy, přímorožci šavlorozí, adaxové, zebry Böhmovy i Chapmanovy, pakoni modří, vodušky lečve a pštrosi dvouprstí (ti se však neosvědčili).
Druhová sestava se pak změnila tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání zvířat.
Pštrosi pravidelně kladou vejce, která chovatelé sbírají a ukládají do líhně (mláďata nabízejí k výměně za jiné živočišné druhy dalším zahradám). Pravidelně jsou odchovávána mláďata pakoně, množí se i zebry. Očekávány jsou i přírůstky u žiraf. Kolekce malých koček se v roce 1974 rozrostla o první pár gepardů. O rok později měli k dispozici prostorný travnatý výběh, zbudovaný podél cesty vedoucí k viváriím na jižním vrcholu Mniší hory. Gepardy se bohužel nepodařilo rozmnožit a dnes jsou umístěni v zázemí ZOO. V místě jejich výběhu vznikly dnešní expozice jihoamerických druhů - mar, kapybar, nanduů a psů hřivnatých.

Kromě výběhu Safari dokončila ZOO Brno v roce 1980 také stavbu nové správní budovy s klubovnami a přednáškovým sálem, vybaveným na svou dobu špičkovou audiovizuální technikou. Klubovny a sál poskytly nové možnosti rozvoji práce s mládeží, probíhající dosud v provizorních podmínkách ve vyklizeném bývalém akvateráriu.
Již od počátku existence brněnské ZOO tvořila významnou část její činnosti osvěta. Zakladatelem výchovných a vzdělávacích aktivit byl emeritní středoškolský profesor biologie Bruno Valoušek, který na Mniší hoře působil v letech 1955 až 1971. Ten je také zakladatelem kroužku mladých biologů, na jehož základě vznikla v roce 1978 Stanice mladých přírodovědců, která v současnosti pracuje ve čtrnácti odborných sekcích. Šíře činnosti stanice je v porovnání s podobnými zařízeními v ostatních zoologických zahrad naší republiky pravděpodobně ojedinělá. Ve vzdělávací oblasti ZOO Brno nabízí přednášky a exkurze pro žáky všech typů škol, exkurze vyhledávají i zdravotně postižení občané. Brněnská zoologická zahrada je jedinou na území České republiky, která ustavila tzv. Nízkoprahový klub, jehož posláním je prevence dětské kriminality.
(Podklady pro tento záznam připravili pracovníci ZOO Brno, děkujeme.)prameny, literatura

Www stránky

"ZOO Brno"


události

23. 11. 2007
Narození a následný úspěšný odchov ledních medvíďat v brněnské ZOO 2001
Otevření Dětské ZOO 2000
V brněnské ZOO otevřena expozice Tygří skály 1998
V brněnské ZOO otevřen pavilon Tropické království 1987
V brněnské ZOO otevřen pavilon exotických ptáků
další události (5)...


osoby

Bruno Valoušek
zakladatel výchovných a vzdělávacích aktivit v brněnské ZOO


stavby

Zoologická zahrada města Brna
U Zoologické zahrady 46/147


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 09. 01. 2020