Odhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha

28. 6. 1928


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

na průčelí domu v přízemí


charakteristika

Deska byla sňata za okupace a po válce se ji původně asi nepodařilo najít, proto byla zhotovena její pozměněná podoba a instalována v roce 1948 na stejném místě.
Dnes se ve sbírkách Muzea města Brna nachází původní deska z roku 1928, kterou se zřejmě podařilo objevit až po zhotovení a umístění obnovené desky.


účastníci

generál St. Hadžič, ministr vojska SHS,
František Udržal, ministr národní obrany ČSR,
zástupci Československo-polského klubu v Brně


zajímavosti

odhalení desky zajišťovala Nezávislá jednota čs. legionářů v Brně
události

24. 4. 1948
Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zachaobjekty

F. A. Zach
pamětní deska: Bašty 4/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 14. 01. 2020