Založení kartuziánského kláštera v Králově Poli

13. 8. 1375číslo orientační

2


katastr

Královo Pole


charakteristika

Markrabě Jan Jindřich z rodu Lucemburků vydal zakládací listinu kartuziánskému klášteru "Cella Trinitatis", ve které mu věnoval své sídlo se sady, poli, zahradami, lukami, lesy, právem rybolovu na Ponávce a velkým rybníkem v Králově Poli.
Klášteru rovněž daroval mlýn na Dornychu, brněnské předměstí Trnitou, vinici v Obřanech a vsi Střelice a Černovice. Nejstarší syn Jana Jindřicha, markrabě Jošt, předal pak klášter prvnímu převorovi Vilémovi. Dne 18. 1. 1782 byl konvent císařskou komisí rozpuštěn.


zajímavosti

V chóru kostela Nejsvětější Trojice byl pohřben nejmladší syn Jana Jindřicha, markrabě Prokop (+ 1405). Na počátku švédského obléhání Brna v roce 1645 zde měl generál Torstenson svůj hlavní stan.


poznámka

Kartuziány přivedli do českých zemí Lucemburkové. První český kartouz "Dům zahrady sv. Maří" založil 1. 2. 1342 Jan Lucemburský mezi Menším městem pražským a Smíchovem.prameny, literatura

události

1. 9. 2005
Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura 1. 6. 2000
Zahájení výstavy Moravští Lucemburkové 18. 1. 1782
Zrušení kartuziánského kláštera v Králově Polistavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


městská část

související odkazy

Los


Aktualizováno: 02. 01. 2020