První zpráva o obřanském farním kostele

14. 10. 1368


ulice

charakteristika

Obřanský farní kostel sv. Václava vznikl již v pozdně románské době. První zpráva o něm je ze 14. října 1368, kdy se připomíná jeho plebán Petr.
Je také známo, že původní sídlo na obřanském Hradisku bylo v letech 1228–1241 přeneseno na místo u dnešního kostela. V roce 1395 koupili Obřany se dvěma dvory královopolští kartuziáni. Ti zajisté uplatnili svůj vliv na obřanský kostel. Dlouhou dobu není o kostele zmínka, za švédských válek v letech 1641 a 1645 kostel velmi utrpěl. V roce 1713 byl přestavěn a po požáru roku 1780 znovu obnoven.
Kostel stojí na vyvýšeném návrší a je přístupný po vysokých schodech. Je stavbou slohově nenáročnou z doby baroka. Hlavní oltář pochází z dílny O. Schweigla z roku 1805, obraz sv. Václava od Františka Wernera je z roku 1808.


poznámka

V letech 1819-1839 působil v Obřanech farář, známý buditel a spisovatel Tomáš Fryčaj.osoby

Tomáš Fryčaj
farář, buditel a spisovatel, který v Obřanech působil Andreas (Ondřej) Schweigl
z jeho sochařské dílny pochází hlavní oltář


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 06. 2019