Internetová encyklopedie dějin Brna

První zpráva o obřanském farním kostele

První zpráva o obřanském farním kostele


 • 14. 10. 1368 


 • ulice

  Fryčajova


 • charakteristika

  Obřanský farní kostel sv. Václava vznikl již v pozdně románské době. První zpráva o něm je ze 14. října 1368, kdy se připomíná jeho plebán Petr.
  Je také známo, že původní sídlo na obřanském Hradisku bylo v letech 1228–1241 přeneseno na místo u dnešního kostela. V roce 1395 koupili Obřany se dvěma dvory královopolští kartuziáni. Ti zajisté uplatnili svůj vliv na obřanský kostel. Dlouhou dobu není o kostele zmínka, za švédských válek v letech 1641 a 1645 kostel velmi utrpěl. V roce 1713 byl přestavěn a po požáru roku 1780 znovu obnoven.
  Kostel stojí na vyvýšeném návrší a je přístupný po vysokých schodech. Je stavbou slohově nenáročnou z doby baroka. Hlavní oltář pochází z dílny O. Schweigla z roku 1805, obraz sv. Václava od Františka Wernera je z roku 1808.


 • poznámka

  V letech 1819-1839 působil v Obřanech farář, známý buditel a spisovatel Tomáš Fryčaj.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Tomáš Fryčaj
  farář, buditel a spisovatel, který v Obřanech působil Andreas (Ondřej) Schweigl
  z jeho sochařské dílny pochází hlavní oltář


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 23. 06. 2019