Návštěva prezidenta Řecké republiky v Brně

4. 12. 2009 (1.–4.12.2009)číslo orientační

1


místo

nej...

Brno


charakteristika

V rámci státní návštěvy České republiky ve dnech 1.–4. prosince 2009 přijel řecký prezident Karolos Papoulias s manželkou May do Brna.


účastníci

Karolos Papoulias, prezident Řecké republiky,
Roman Onderka, primátor Brna


zajímavosti

Členové Lycea Řekyň v ČR, které působí v Brně, z oddělení národních tanců, národních krojů a oddělení uměleckého a hudebního, byli požádáni velvyslancem Helénské republiky v Praze Jeho Excelencí Constantinosem Kokossisem o přípravu krátkého kulturního programu, který předvedli o den dříve v Praze.


poznámka

V rámci programu se v Brně setkal s řeckou veřejností a řeckými podnikateli žijícími v ČR v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce MZM. Sem přešel s doprovodem z Nové radnice a při procházce si prohlédl kašnu Parnas, odkazující na řeckou mytologii.
Na setkání s krajany z Řecké obce Brno (iniciativa k setkání vzešla ze strany prezidenta Papouliase) obdržel několik darů, mimo jiné bustu Řeka Zorby, dílo sochaře Nikose Armutidise. Dojemný byl okamžik setkání s nejstarším brněnským Řekem, dvaadevadesátiletým Eftimiadisem Christosem.
osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 01. 11. 2019