Internetová encyklopedie dějin Brna

Dělnická slavnost 1. máje 1890 v Pisárkách

Dělnická slavnost 1. máje 1890 v Pisárkách


 • 1. 5. 1890 


 • katastr

  Pisárky


 • charakteristika

  Již na 1. dubna 1890 byla svolána předběžná přípravná schůzka všech dělnických pěveckých spolků (českých i německých) z Brna, aby došlo k jednotnosti při uspořádání prvního májového podniku v Pisárkách.
  Slavnost byla zahájena hromadným zpěvem Písně práce, sbory zpívaly v jazyce německém i českém. Sbormistrem třistačlenného dělnického sboru byl František Komprda - mezi zpívanými písněmi byly Krapkovy Dělnická hymna, Marseillaisa a První máj.
  Mezi zpívajícími byli členové těchto brněnských dělnických spolků: Typographen Sängerbund, Všeobecně vzdělávací a podpůrný spolek, Jednota dělnictva vlnařského oboru, Spolek dělnictva textilního.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Dělnické pěvecké spolky v Brně a okolí"


 • osoby

  František Komprda
  sbormistr dělnického sboru


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018