Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie

16. 3. 1937


ulice

číslo orientační

7


místo

aula Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


charakteristika

Prezident republiky Edvard Beneš převzal ve slavnostně vyzdobené a do posledního místa zaplněné aule na Filozofické fakultě MU titul čestného doktora filozofie. Ve svém projevu hovořil o úkolech filozofie a vědy v chaotických poměrech tehdejší Evropy.


účastníci

Edvard Beneš, prezident republiky,
Hana Benešová,
Emil Franke, ministr školství,
Jan Černý, zemský prezident,
František Berka, rektor MU,
Vladimír Groh, děkan FF MU a další


zajímavosti

„Masarykova univerzita, udílejíc čestný doktorát dr. Edvardu Benešovi, prohlašuje urbi et orbi, že se celou vahou a s veškerou rozhodností staví za mravní ideály prezidenta Osvoboditele, jehož jméno nese, a za dílo jeho pokračovatele, spolutvůrce světového míru," zdůvodnil návrh na udělení čestného doktorátu děkan FF MU Vladimír Groh.
Doktorský diplom, psaný na pergamenu a vložený do tuhých, bílou kůží potažených desek, byl opatřen univerzitní pečetí a uložen do zvláštního pozlaceného pouzdra. Návrh diplomu zhotovil Eduard Milén.

události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd 13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky


osoby

Edvard Beneš
prezident republiky František Berka
rektor Masarykovy univerzity Jan Černý
zemský prezident Vladimír Groh
děkan FF MU Eduard Milén
navrhl diplom


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 09. 02. 2019