Projev Edvarda Beneše v Brně

12. 5. 1945číslo orientační

1


místo

charakteristika

Při své cestě z exilu do vlasti navštívil tehdejší prezident Dr. Edvard Beneš mimo jiná města i Brno (jehož většina byla osvobozena od nacistické nadvlády Rudou armádou 26. dubna 1945).
Do Brna dorazil i se svou manželkou a zahraničními spolupracovníky 12. května před 16. hodinou, kde ho místní občané srdečně vítali jako svého prezidenta Osvoboditele.
K jeho slavnostnímu uvítání byla připravena i bohatě vyzdobená zasedací síň NVB Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zde byli účastni členové ZNV, členové NVB.
Prezident zde pronesl projev o strastiplných letech předválečných a válečných, zejména o hrůzách spáchaných nacisty, zdůraznil i drtivou porážku Německa, kdy upozorňoval, že tento nelidský národ musí stihnout přísný trest. Beneš pak také vzpomenul na řadové německé občany na území předválečného ČSR, kteří se v roce 1938 odmítli dohodnout a přidali se na stranu okupantů. Dále prohlásil, že se z tohoto důvodu už Němcům v ČSR nedá důvěřovat, a proto je nutné "definitivní vylikvidování německého problému z republiky". Ke konci proslovu hovořil o uspořádání správy státu ČSR, jmenovitě o rozdělení pravomocí mezi Čechy a Slováky. Dále zmínil přístup k národnímu hospodářství a armádě. Neopomenul ani poděkování armádám spojeneckých národů a jejich představitelům. Na úplný závěr řekl několik povzbudivých slov a předsevzetí. Po tomto projevu následoval dlouhotrvající potlesk všech zúčastněných.
Protože si lid shromážděný venku na náměstí před Novou radnicí vyžadoval skandováním svého prezidenta, vyšel Edvard Beneš se svou ženou na radniční balkon. Následovaly bouřlivé ovace. Když se hlasitý jásot obyvatel na chvíli utišil, pronesl k nim pan prezident několik vět.
V předem nepřipraveném projevu se mimo jiné zmínil i o svém programu "vylikvidovat německou otázku". Po Benešových slovech se strhla nová vlna nadšení završená zahráním československé a sovětské státní hymny. Tímto uvítání prezidenta Beneše v Brně skončilo a ten se svou ženou radniční budovu opustili.


účastníci

Edvard Beneš, prezident republiky,
Vladimír Matula, předseda Národního výboru pro Velké Brno,
členové Zemského národního výboru,
veřejnost


zajímavosti

Edvard Beneš s chotí se zapsali do pamětní knihy města Brna.osoby

Edvard Beneš
prezident republiky Vladimír Matula
předseda Zemského národního výboru


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 11. 2019