Zahájení provozu válečné barákové nemocnice č. 3

26. 4. 1915katastr

Královo Pole


místo

vojenské cvičiště mezi dnešními ulicemi Tábor-Chodská-Jana Babáka


nej...

Brno
největší válečná baráková nemocnice


charakteristika

Po vypuknutí 1. světové války bylo nezbytně nutné připravit pro raněné vojáky provizorní nemocnice. V Brně byla největší z nich vybudována v přízemních, převážně dřevěných barácích postavených na vojenském cvičišti západně od jezdeckých kasáren. Měla kapacitu 2000 lůžek a jejím velitelem byl štábní lékař MUDr. Palik. Její oficiální název byl C. a k. záložní nemocnice č. 3 (K. u. k. Reserve-Spital Nr. 3 Brünn, Asperngasse).


poznámka

Níže uvedené informace k Barákové nemocnici - uvedené v Poznámce - připravil pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


BARÁKOVÁ NEMOCNICE V ULICI TÁBOR
Barákový tábor byl postaven v letech 1914–1915 pod oficiálním názvem C. a k. záložní nemocnice č. 3 (K. u. k. Reserve-Spital Nr. 3 ), slavnostní otevření proběhlo dne 26.4.1915. Měl kapacitu 2000 lůžek a jeho velitelem byl štábní lékař MUDr. Palik. Pozemky patřily částečně městu, částečně soukromým vlastníkům, pro snazší transport zraněných vojáků byl areál vybaven tramvajovou vlečkou, vedoucí po ulici Domažlické.

Po roce 1918 převzala objekty Československá armáda a používala je jako ubikace pro příslušníky 2. automobilního praporu, 304. dělostřeleckého pluku a 6. telegrafního praporu, sídlila zde rovněž lékařská superarbitrační komise pro posuzování zdravotní způsobilosti vojáků pro výkon služby.

Bezprostředně po 15. březnu 1939 obsadila barákový tábor německá okupační moc a protože jeho havarijní stav již nevyhovoval tehdejším ubytovacím nárokům, musela být většina domů stržena a znovu postavena. V renovovaných objektech poté sídlili členové zpravodajských jednotek a 380. náhradního pěšího praporu.

V šedesátých letech byla zahájena demolice většiny ubikací v souvislosti s plánovanou výstavbou sídliště, ke stržení posledních dřevěných baráků, patřících Vojenské ubytovací správě, došlo až po roce 2000. Poslední stojící, dnes už opravený a zateplený objekt, se nachází v parku na ulici Chodské a patří soukromé firmě. Z období německé okupace se rovněž dochovaly některé plechové přístřešky autoparku, viditelné z ulice Jana Babáka.

Vyobrazený plánek pochází z období Protektorátu, jsou v něm vyznačeny současné názvy ulic, žlutým křížkem poloha zmíněného dochovaného baráku, červeně současná hranice vojenského prostoru a také původní poloha vojenské kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, která byla v souvislosti se stavbou sídliště v roce 1969 rozebrána a teprve v roce 1994 znovu postavena v obci Oslnovice u Bítova.


obrazy

události

6. 4. 1916
Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
slavnostní vysvěcení kaple se konalo až v roce 1916


stavby

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Chodská, Jana Babáka, Tábor


objekty

František Josef I.
pomník: Domažlická 4/01
u pomníku císaře Františka Josefa I. se konala 18. 8. 1916 oslava narozenin císaře. Hlavním řečníkem byl MUDr. Palik


městská část

Jis, Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2020