Internetová encyklopedie dějin Brna

Uzavření smlouvy o zrušení roboty na královopolském komorním panství

Uzavření smlouvy o zrušení roboty na královopolském komorním panství


 • 30. 6. 1784 


 • charakteristika

  Po josefinském rušení řady klášterů připadl jejich majetek státu. V zájmu zkvalitnění zemědělského hospodaření přikročila nová vrchnost k některým úlevám v poddanských povinnostech rolníků.
  Jedním z takových opatření bylo rušení roboty za náhradu (reluice, abolice). Robotní povinnost byla smluvně nahrazena platbou v penězích a naturáliích a za mzdu konanými povinnými pracemi.
  Na bývalém klášterním panství Královo Pole byla aboliční smlouva uzavřena v roce 1784 na základě dvorského reskriptu z 10. února 1783. Má 19 článků, v nichž jsou povinnosti poddaných podrobně vyjmenovány. Je podepsána rychtářem, pudmistrem a 7 dalšími rolníky (ti jsou ovšem podepsáni pouze třemi křížky).


 • účastníci

  Mikuláš Bartoš, rychtář,
  Josef Fajt, pudmistr

 • poznámka

  (Podklady k tomuto záznamu záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • prameny, literatura


 • osoby

  Mikuláš Bartoš
  rychtář


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 24. 12. 2019