Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti

29. 1. 1924


místo

posluchárna fyzikálního ústavu na brněnské české technice


nej...

Morava
přírodovědecká instituce, jež sdružovala přírodovědce z Moravy a Slezska a byla obdobou II. třídy Královské české společnosti nauk v Praze


charakteristika

Členy Moravské přírodovědecké společnosti, jež byla v roce 1947 přejmenována na Moravskoslezskou akademii věd přírodních, byli přední odborníci z českých brněnských vysokých škol i ze škol základních a středních a z dalších institucí z celé Moravy.
V edici Práce Moravské přírodovědecké společnosti vyšlo 297 samostatných vědeckých pojednání, ve Výročních zprávách 22 vědeckých přednášek.
Po vzniku ČSAV v roce 1952, jejímž posláním bylo organizování vědecké práce, ztrácela společnost na významu.zajímavosti

Hlavním posláním nově ustavené vědecké společnosti, o jejíž vzniku se jednalo už od roku 1922, bylo podle stanov, schválených 11. 1. 1924, vydávání prací z oboru přírodních věd v nejširším slova smyslu a rozsáhlá výměna těchto publikací za obdobná díla, vydávaná u nás i v cizině.


poznámka

Poslední schůze, jež se konala 23. 11. 1965, rozhodla o likvidaci Moravskoslezské akademie věd přírodních. Oficiálně byla vyškrtnuta z evidence spolků a dobrovolných organizací 27. 6. 1966.
Kal


Aktualizováno: 17. 10. 2019