Internetová encyklopedie dějin Brna

Rozšíření právního okruhu města Brna

Rozšíření právního okruhu města Brna


 • 21. 12. 1350 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, podřizuje městu Brnu rozsáhlou a do té doby samostatnou právní oblast s centrem v Měníně, do níž patřilo mnoho měst a vsí. Hledání práv v cizích krajinách, která měnínští měšťané až dosud "k potupě země" žádali a přijímali, markrabě striktně zakázal.


 • účastníci

  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
  město Brno

 • zajímavosti

  Až do konce 1. pol. 14. století se mnoho moravských měst, která si nevěděla rady se složitým případem, obracelo na městskou radu v Měníně se žádostí o právní naučení.
  Do Měnína se též odvolávaly strany, které nebyly spokojeny s rozsudkem soudů v jejich městech. Měnín měl své vlastní právo a ve sporných případech se sám obracel o poučení za hranice. V polovině 14. století Měnín upadal a Brno, když se stalo lucemburskou rezidencí, se prudce rozvíjelo.

 • poznámka

  Do právního okruhu města Brna patřily například tyto lokality: Měnín, Hustopeč, Pohořelice, Ivančice.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Jan Jindřich
  markrabě moravský


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018