Rozšíření právního okruhu města Brna

21. 12. 1350


místo

Brno


charakteristika

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, podřizuje městu Brnu rozsáhlou a do té doby samostatnou právní oblast s centrem v Měníně, do níž patřilo mnoho měst a vsí. Hledání práv v cizích krajinách, která měnínští měšťané až dosud "k potupě země" žádali a přijímali, markrabě striktně zakázal.


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
město Brno


zajímavosti

Až do konce 1. pol. 14. století se mnoho moravských měst, která si nevěděla rady se složitým případem, obracelo na městskou radu v Měníně se žádostí o právní naučení.
Do Měnína se též odvolávaly strany, které nebyly spokojeny s rozsudkem soudů v jejich městech. Měnín měl své vlastní právo a ve sporných případech se sám obracel o poučení za hranice. V polovině 14. století Měnín upadal a Brno, když se stalo lucemburskou rezidencí, se prudce rozvíjelo.


poznámka

Do právního okruhu města Brna patřily například tyto lokality: Měnín, Hustopeč, Pohořelice, Ivančice.osoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018