Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanovení desátků z vinic v Hustopečích

Stanovení desátků z vinic v Hustopečích


 • 11. 11. 1351 


 • charakteristika

  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, potvrzuje rozhodnutí o desátcích z vinic v Hustopečích.


 • účastníci

  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský

 • poznámka

  Viniční hospodářství obyvatel města Brna se rozkládalo v okolí města i na jižní Moravě, vinice ležely vesměs na církevní půdě.
  V roce 1348 mělo město Brno údajně privilegium od Karla IV., v němž se brněnským měšťanům povoluje odvádět desátky z vinic v Hustopečích i jinde toliko v naturáliích tj. ve víně, nikoliv peněžně - v denárech. Neúspěch tohoto privilegia tkví v odporu ze strany převážně kláštera cisterciaček na Starém Brně. Rozhodčí řízení v roce 1351 přineslo dílčí řešení pro oblast vinic v Hustopečích, výše desátků placených v penězích se stanovila podle kvality vinic a technického vybavení.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Jindřich
  markrabě moravský


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018