"Obchodní" privilegium

23. 6. 1373


místo

Brno, na hradě Špilberku


charakteristika

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, ustanovuje za věrné služby města Brna prokázané jemu a jeho zemřelému otci, českému králi Janovi, aby všichni kupci a vozkové z Rakous, Uher, Polska a odjinud jezdili se svým zbožím a vozy po veřejných a královských cestách jen přes město Brno.
Svým úředníkům nařizuje, aby na požádání brněnských měšťanů zmíněné kupce a vozky nutili k průchodu Brnem pod hrozbou žaláře a zabavením jejich majetku. Dále ustanovuje, aby nikdo z Rakous nešel s věcmi a se zbožím cestou přes Blučinu a Měnín.


účastníci

Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský,
město Brnoosoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018