Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření dokončené stálé expozice „Příběh Romů“ v Muzeu romské kultury

Slavnostní otevření dokončené stálé expozice „Příběh Romů“ v Muzeu romské kultury


 • 1. 12. 2011 


 • ulice

  Bratislavská

 • číslo orientační

  67

 • místo

  Muzeum romské kultury

 • nej...

  svět
  ucelená expozice představuje náhled na romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a svým tématem i rozměrem je unikátem nejen ve středoevropském, ale i celosvětovém měřítku; muzeum romské kultury je stále jednou z mála organizací, která se soustředí na prezentaci pouze romské historie a kultury; takto ucelený přehled pak nenabízí žádné z nám známých muzeí na světě


 • charakteristika

  Muzeum romské kultury otevřelo 1. prosince 2011 pro veřejnost dokončenou část nové stálé expozice „Příběh Romů“. S již existujícími sály se tak expozice stala zcela kompletní. Dokončená stálá expozice představuje náhled na romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a završila tak proces budování expozice, který byl započat v roce 2005.
  Od roku 2005 nabízelo Muzeum romské kultury návštěvníkům prohlídku pouze části stálé expozice, byla přístupná etapa 1939–2005, která se nacházela v posledních třech sálech. V roce 2011 se podařilo dokončit i první tři sály.

  Expozice vypráví v šesti sálech a na 351 m² příběh Romů.
  Hned v prvním sále se návštěvník ocitne ve víru dějinných událostí. Nejprve vstoupí do Indie konce 1. tisíciletí n. l., tedy pravlasti Romů. Výkladové texty jsou zde doplněny množstvím originálních exponátů, např. řemeslných výrobků, šperků, oděvů či loutek. Poté půjde návštěvník ve stopách Romů a společně s nimi vstoupí do Evropy. Středověký svět bude vnímat očima exotických poutníků, jímž jsou hradby města často uzavřené.
  Ústředním motivem druhého sálu je původní kočovnický vůz s vybavením a rekonstrukce romského tábořiště. Zde se také návštěvník dozví o vnitřní organizaci komunity, o zvycích a tradičních řemeslech a profesích.
  Třetí sál pak seznamuje s historickým procesem usazování Romů od poloviny 18. století do roku 1938 v československém kontextu.
  Pohled do útulného cirkusového šapitó a roztančené vesnické hospůdky s romskými muzikanty ještě více umocní tragédii, která na Romy, stejně jako na další skupiny obyvatel Evropy, čekala s nástupem nacismu.

  Etapa od roku 1939 až do roku 2005 je pak situována v již existujících sálech.
  Také zpracování prvních tří sálů po výtvarné stránce je jedinečné, muzejní vitríny zde jsou zastoupeny zcela minimálně. Celkově je expozice koncipovaná spíše prožitkově. Velmi důležitou roli zde budou hrát návštěvníkovy osobní dojmy.


 • zajímavosti

  U příležitosti otevření nové stálé expozice Muzeum romské kultury také představilo nový vizuální styl, který byl vytvořen ve spolupráci se studenty a vedoucím ateliéru vizuální komunikace Fakulty mediální komunikace Univerzity Tomáše Bati.
  Studentům bylo téma nového vizuálního stylu zadáno jako klauzurní práce. Pracovníci muzea tak mohli vybírat z řady originálních návrhů. Konečný výběr byl pak uskutečněn s přihlédnutím nejen na vizuální ztvárnění, ale i na myšlenku, která se v nápadu skrývá.

 • poznámka

  Autor výtvarné stránky výstavy Ing. akad. arch. Jan Konečný má s vytvářením expozic velkou zkušenost. Mezi jeho práce patří například rekonstrukce expozice v Památníku Mohyla míru nebo nová expozice památníku Velké Moravy v Mikulčicích.

  V celé expozici jsou k dispozici popisky v českém jazyce, romská resumé a sylaby v anglickém jazyce. Prostřednictvím počítače s dotekovou obrazovkou si zájemci budou moci prohloubit znalosti o konkrétních tématech. Pro nejmladší návštěvníky je k dispozici dětský koutek a na vyžádání také dětské pracovní listy.

  Program slavnostního otevření stálé expozice Příběh Romů:
  - 16:00 / slavnostní otevření a hudební doprovod
  - 16:30 / prohlídka expozice a pohoštění
  - 18:00 / otevření pro veřejnost a pokračování hudební produkce.

  Hudební produkci obstarala romská kapela Rozen trio. Tato kapela z jihomoravského Mikulova překračuje hranice hudby moravského, maďarského a slovenského regionu zejména směrem k latinskoamerické muzice. Navazuje tak na bohatou tradici německých Romů (tzv. Sintů), kteří ve třicátých letech dvacátého století položili základy evropského swingu a jazzu.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 12. 2005
  Slavnostní otevření stálé expozice „Příběh Romů“ 1991
  Založení Muzea romské kultury


 • městská část

  Brno-sever


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018