Výstava Náměstí ovládne Spravedlnost

1. 9. 2008 (1.–24.9.2008)


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

výstava výtvarných studií uměleckého ztvárnění sochy Spravedlnosti na rekonstruovaném Moravském náměstí


poznámka

Socha Spravedlnosti s umístěným vodním prvkem je prvním ze čtyř výtvarných děl, které vzešlo ze soutěže na sochařskou výzdobu zrekonstruovaného Moravského náměstí v Brně.

V průběhu několika let se na ploše náměstí měla objevit nová výtvarná díla, která zobrazují základní lidské ctnosti formulované Platónem v Ústavě z roku 370 př. n. l.:
- spravedlnost (socha Spravedlnosti)
- odvaha (jezdecká socha markraběte Jošta)
- umírněnost (kašna (symbol umírněnosti)
- prozíravost (Model Brna z roku 1645).


prameny, literatura

události

15. 9. 2010
Slavnostní otevření Moravského náměstí po jeho rekonstrukci


osoby

Marius Kotrba
autor vítězného návrhu


stavby

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4/70


objekty

kašna (symbol umírněnosti)
kašna: Moravské náměstí 0/08 socha Spravedlnosti
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09 Model Brna z roku 1645
model: Moravské náměstí 0/10 jezdecká socha markraběte Jošta
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/11


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 26. 08. 2018