Internetová encyklopedie dějin města Brna

Zahájení nočního provozu ((MHD|Městská hromadná doprava)) v Brně

Zahájení nočního provozu MHD v Brně


 • 2. 6. 1946 


 • místo

  město Brno


 • charakteristika

  Dne 2. června 1946 začaly jezdit tramvajové linky 1, 2, 3, 4 a 9 i v noci s ústředním přestupním bodem u hlavního nádraží.
  Pro linky č. 2 a 3 to znamenalo v noci změnit trasu, protože ve dne přes nádraží nejezdily.
  Pak po léta fungoval systém nočních spojení tramvají u hlavního nádraží s tím, že na noční tramvaje později navazovaly v některých přestupních uzlech noční linky trolejbusové a autobusové dopravy.
  Například v roce 1957 bylo noční spojení u nádraží v časech 0.20 – 1.15 – 2.05 – 2.50 – 3.30 – 4.05 – 4.25 – 4.45. Tak byla postupně zajištěna poměrně slušná dopravní obsluha v nejzatíženějších směrech, rozhodně se ale nedalo mluvit o pokrytí celého města nočními spoji.


 • poznámka

  Po velké změně organizace dopravy v roce 1995, kdy se počet tramvajových linek snížil z 22 na 13, zůstávaly nadále v nepřetržitém provozním režimu linky 1, 2, 4, 8, 9, 13 a sedm autobusových linek mělo tehdy noční provoz (40, 54, 58, 69, 81, 82 a 83).
  Dne 1. září 2000 došlo k zásadní změně v nočním provozu brněnské MHD. Kromě tramvajových linek 1 a 8 převzaly noční provoz autobusové linky 92–99.
  Od 1. ledna 2004 už zajišťují noční provoz pouze autobusy. Toto řešení umožňuje mimo jiné vykonat spoustu činností na údržbě tramvajových a trolejbusových tratí v noční době, takže není narušen denní provoz nepříjemnými výlukami.
  V současné době (rok 2012) je noční spojení v noci před pracovním dnem po hodině, v noci před nepracovním dnem po půlhodině.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Lidé z kalendáře"


 • události

  1. 1. 2004
  Integrovaný dopravní systém – spuštění první etapy


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 05. 07. 2018