Pohřeb Jindřicha Reegera

28. 1. 1901


katastr

Žebětíncharakteristika

Smuteční průvod se odebral z Kohoutovic do Žebětína, kde byly před hřbitovem a kostelem zazpívány smuteční sbory.
Nad hrobem promluvil přítel zesnulého dr. Scheiner.


účastníci

členové Sokola pražského (dr. Scheiner, dr. Novotný a další),
sokolstvo z Brna a okolí,
JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník české obce sokolské,
členové technického odboru „České obce sokolské“,
župní náčelník Prager z Kolína,
pokladník „České obce sokolské“ Waraus,
starosta jízdního Sokola pražského br. Vendulák,
zástupci dolnorakouské župy (náčelník br. Zykon),
zástupci Moravské slezské obce sokolské (starosta dr. Fiša, jednatel dr. Pluhař, tajemník Ant. Mezera) a řada dalších


osoby

Jindřich Reeger
zesnulý Jindřich Vaníček
smuteční host


stavby

Žebětínský hřbitov
Dlážděná
místo konání posledního rozloučení


městská část

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018