Ustavení Klubu moravských skladatelů v Brně

17. 9. 1922


charakteristika

Na základě stanov, schválených 19. 3. 1922, byl v Brně ustaven Klub moravských skladatelů. Po nuceném odmlčení po roce 1948, kdy byla činnost veškerých hudebních spolků sloučena do Svazu československých skladatelů, byl KMS 17. 3. 1992 obnoven.


účastníci

Leoš Janáček, první předseda


poznámka

jeho předchůdcem byl Klub mladých skladatelů moravskýchosoby

Pavel Blatný
zasloužil se o obnovení Klubu moravských skladatelů Leoš Janáček
první předseda Klubu moravských skladatelů


Kal


Aktualizováno: 12. 09. 2019