Putovní výstava „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“

20. 1. 2013 (20.1.–20.2.2013)


ulice


charakteristika

Řeholní sestra, dlouholetá představená sester boromejek, Matka Vojtěcha Hasmandová, by se 25. března 2014 dožila sta let. A protože 21. ledna 2013 uplynulo 25 let od její smrti, rozhodly se sestry boromejky pojmout tato období jako „Jubilejní rok Matky Vojtěchy“. Při této příležitosti připravily také několik tématických aktivit.

V neděli 20. ledna 2013 v 10.30 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle sloužil v katedrále sv. Petra a Pavla děkovnou bohoslužbu při příležitosti 25. výročí od úmrtí služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové.
Tentýž den v 18.30 hodin proběhla v kostele sv. Jakuba v Brně vernisáž putovní výstavy s názvem: „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“.
Výstava se konala pod záštitou České biskupské konference, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

Patnáct panelů výstavy zachytilo život Matky Vojtěchy od roku 1914 do roku 1988 a přineslo svědectví o tom, jak se z malého venkovského děvčátka stala velmi záhy milosrdná sestra sv. Karla Boromejského, která umírá v pověsti svatosti. Zcela vydaná ve službě svému společenství, otevřená působení Ducha svatého a s hlubokým církevním smýšlením vedla společenství k pokoncilní obnově. Byla oporou a posilou lidem, s nimiž se setkávala, spoluvězeňkyním a také mnoha kněžím.


poznámka

Výstava proběhla v našich sedmi diecézích až do března 2014 a nakonec se přesunula do Říma (do Nepomucena a na Velehrad v Římě).


prameny, literatura


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova
místo konání výstavy


městská část

Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018