Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů

Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů


 • 15. 5. 2013 


 • ulice

  Zemědělská

 • číslo orientační

  1


 • charakteristika

  Mendelova univerzita v Brně slavnostně otevřela dva nové pavilony s označením "M""X". První je určen pro výzkum a výuku v oblasti technologie potravin, rybářství, pěstování rostlin a chovu zvířat, druhý z pavilonů spojuje jídelnu, studovnu a další provozy,


 • účastníci

  Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • zajímavosti

  Celkové náklady činily 619 milionů korun, většinu peněz poskytla Evropská unie. Oba pavilony mají plochu více než 11 000 m², jejich součástí je i školní pivovar, sladovna a pekárna.

 • poznámka

  Výstavba obou pavilonů byla pro univerzitu nezbytným předpokladem pro udržení vědecké práce na evropské úrovni v oblasti rybářství, technologie potravin, ekologie, pěstování rostlin, chovu zvířat apod. a na světové úrovni v oblasti biotechnologie, genomiky a proteomiky, biologie rostlin, biochemie, remediace, biosenzoriky, nanotechnologií aj.
  Oba objekty vznikly na místě bývalých (před výstavbou zbouraných) nevyhovujících pavilonů a skleníků.
  Architektura a celkový koncept objektů vycházely z původního koncepčního návrhu Ing. arch. Chlupa z Ateliéru Chlup (studie a projekt pro územní rozhodnutí). Projektová dokumentace byla dále zpracována firmou Arch. Design, s.r.o. ve stupních dokumentace pro stavební povolení, pro výběr dodavatele a realizační dokumentace. Součástí projektu bylo rovněž navržení nezbytné související infrastruktury v areálu.

  Autor koncepce stavby: Ing. arch. Jan Chlup (Atelier Chlup).
  Architektonické řešení: Ing. arch. Jiří Dřevikovský, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Radoslav Novotný (Arch. Design, s.r.o.).
  Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Pavel Plšek (Arch. Design, s.r.o.).
  Realizace: 2011–2013.
  Hlavní dodavatel: Sdružení pro výstavbu pavilonů M a X (IMOS Brno, a.s., Metrostav a.s., UNISTAV a.s.).
  Plocha řešeného území: 10 194 m².
  Celkové náklady stavby: 619,3 mil. Kč.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 6. 2011
  Poklep základního kamene pavilonů "M" a "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně


 • osoby

  Petr Fiala
  ministr školství, mládeže a tělovýchovy Gregor Mendel
  pavilon „M“ je označení iniciálou jeho příjmení


 • stavby

  Mendelova univerzita Brno - pavilon M
  Zemědělská 1/1665 Mendelova univerzita Brno - pavilon X
  Zemědělská 1/1665


 • objekty

  Pavilony M a X
  základní kámen: Zemědělská 1/07 dřevěná plastika
  plastika: Zemědělská 1/08


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018