Otevření Centra kulturních dějin 20. století

19. 11. 2013


ulice

číslo orientační

76


katastr

Medlánky


charakteristika

otevřeno nové pracoviště Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea


poznámka

Jednou z oblastí, která je od konce minulého desetiletí v MZM intenzívně rozvíjena, je také oblast kulturních dějin 20. století v České/Československé republice. V roce 2010 byl odbornými pracovníky MZM rozpracován koncept budování specializovaného pracoviště, od téhož roku je tato akvizičně-badatelská aktivita také fakticky naplňována.

V objektu MZM v ulici Hudcova v Brně bylo zřízeno fyzické sídlo tohoto pracoviště, přičemž se zde nacházejí jak badatelny, pracovny muzejních odborníků, tak archívy konkrétních událostí, aktivit a osobností spjatých s kulturními dějinami naší vlasti, a to v nejširším slova smyslu. Toto pracoviště je součástí Oddělení dějin literatury.

V současné době muzeum vlastní větší část archivu Pavla Kohouta a jeho ženy Jeleny Mašínové, archiv a část knihovny spisovatele Jiřího Gruši s velmi cennými nahrávkami rozhovorů, stejně jako spisovatele Oty Filipa, literárního historika Lumíra Kuchaře, filozofky Boženy Komárkové a spisovatele a literárního kritika Jana Trefulky.
Vedle archivu moravských básníků Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška tu badatel může najít spisy Miloslava Petruska, Jaromíra Procházky, historika Jana Tesaře. Zcela mimořádnou hodnotu představují materiály tzv. Podzemní univerzity, který muzeu předal britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Vernon Scruton.osoby

Jiří Hájek
zakladatel oddělení dějin literatury MZM Božena Komárková
archiv jejích děl je v Oddělení dějin literatury MZM Oldřich Mikulášek
archiv jeho děl je v Oddělení dějin literatury MZM Roger Vernon Scruton
předal MZM materiály o tzv. Podzemní univerzitě Jan Skácel
archiv jeho děl je v Oddělení dějin literatury MZM
další osoby (1)...


městská část

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018