Internetová encyklopedie dějin Brna

Předání obnovené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích

Předání obnovené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích


 • 5. 7. 1992 


 • ulice

  Morávkovo náměstí

 • katastr

  Bohunice

 • místo

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje


 • charakteristika

  Kaple byla veřejnosti předána po rekonstrukci. Při této příležitosti byly do schránky pod křížem na věži vloženy pamětní dokumenty o historii kaple.


 • poznámka

  Výstavba sídliště změnila tvářnost obce, počet obyvatel se mnohonásobně zvětšil. Při dostavbě sídliště byla ohrožena sama kaple, jako nepotřebná měla být zbourána. Nakonec historici a památkáři rozhodli o jejím zachování. Vzhled Morávkova náměstí se úplně změnil, kaple se ocitla v blízkosti dvanáctipodlažních věžáků a tak ztratila bývalá náves svou dominantu.
  V roce 1991 obecní zastupitelstvo rozhodlo kapli opravit u příležitosti 120. výročí jejího vybudování.

  Oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích byla provedena v prvé polovině roku 1992 (únor až červenec).
  Z konkurzu na dodavatele stavby z listopadu 1991, kterého se zúčastnily tři firmy, byl vybrán Ing. Kolář (firma Rekonstav). Hospodářská smlouva mezi ÚMČ Brno-Bohunice a firmou Rekostav byla uzavřena ve výši ceny opravy v částce Kč 453 000,00.
  Stavební práce se prováděly podle dokumentace stavební firmy doc. Ing. Milan Vlček, CSc., a Ing. Zdeněk Kobza.

  Podle historických pramenů byla původní kaple sv. Cyrila a Metoděje předána svému účelu 7. července 1872. Proto kaple po opravě byla předána občanům při oslavě 120. výročí její stavby slavnostní bohoslužbou na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července 1992; současně byla obnovena tradice bohunických hodů.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 9. 2002
  Slavnost posvěcení nového zvonu v kapli v Bohunicích 7. 7. 1872
  Slavnost předání kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích


 • stavby

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  Morávkovo náměstí


 • objekty

  zvon sv. Cyrila a Metoděje
  zvon: Morávkovo náměstí 0/01


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 22. 09. 2018