Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2013

21. 1. 2014číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

při tradičním ceremoniálu předal primátor Brna Roman Onderka Cenu města Brna dvanácti osobnostem z oblasti vědy, literatury, umění a sportu


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


zajímavosti

jednou za své volební období uděluje Zastupitelstvo města Brna také čestné občanství, které bylo za léta 2010–2014 uděleno in memoriam Karlu Krafkovi, violoncellistovi, pedagogovi na JAMU a zakladateli Janáčkova kvarteta v Brně a Vladimíru Novákovi, chirurgovi, primáři Úrazové nemocnice v Brně a řediteli Výzkumného ústavu traumatologického v Brně


poznámka

Cenu města Brna za rok 2013 převzali:
- prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. (technické vědy)
- RNDr. Jiří Grygar, CSc. (přírodní vědy)
- prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (literární činnost a publicistika)
- prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (společenské vědy)
- Ing. arch. Růžena Žertová (architektura a urbanismus)
- JUDr. Otakar Motejl (zásluhy o svobodu a demokracii, in memoriam)
- prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lékařské vědy a farmacie)
- Petr Fiala (hudba)
- Jan Smolík (sport)
- Burkhard Jung (mezinárodní spolupráce města Brna)
- Jiří Pecha (dramatické umění)
- Jef Kratochvil (výtvarné umění a design)

Čestné občanství in memoriam:
Karel Krafka a Vladimír Novák.události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (14)...


osoby

Jiří Grygar
jeden z oceněných Jan Maxmilián Honzík
jeden z oceněných Karel Krafka
uděleno čestné občanství in memoriam Josef Kratochvil
jeden z oceněných Otakar Motejl
jeden z oceněných, in memoriam
další osoby (7)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


Menš


Aktualizováno: 10. 01. 2022