Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013

21. 1. 2014


ulice

Dominikánské náměstí
místo slavnosti


číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Při tradičním ceremoniálu předal primátor Brna Roman Onderka Cenu města Brna dvanácti osobnostem z oblasti vědy, literatury, umění a sportu.
Jednou za své volební období uděluje Zastupitelstvo města Brna také čestné občanství, které bylo za léta 2010–2014 uděleno in memoriam Karlu Krafkovi, violoncellistovi, pedagogovi na JAMU a zakladateli Janáčkova kvarteta v Brně a Vladimíru Novákovi, chirurgovi, primáři Úrazové nemocnice v Brně a řediteli Výzkumného ústavu traumatologického v Brně.


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
oceněné osobnosti


poznámka

Laureáti Ceny města Brna pro rok 2013:
- technické vědy: Jan Maxmilián Honzík
- přírodní vědy: Jiří Grygar
- literární činnost a publicistika: Milan Suchomel
- společenské Vědy: Jana Nechutová
- architektura a urbanismus: Růžena Žertová
- zásluhy o svobodu a demokracii: Otakar Motejl in memoriam
- lékařské vědy a farmacie: Ivan Čapov
- hudba: Petr Fiala
- sport: Jan Smolík
- mezinárodní spolupráce města Brna: Burkhard Jung
- dramatické umění: Jiří Pecha
- výtvarné umění a design: Jef Kratochvil.

Čestné občanství in memoriam:
Karel Krafka a Vladimír Novák.osoby

Jiří Grygar
ocenění v oblasti „Přírodní vědy“ Jan Maxmilián Honzík
ocenění v kategorii „Technické vědy“ Karel Krafka
uděleno čestné občanství in memoriam Josef Kratochvil
ocenění v kategorii "Výtvarné umění a design" Otakar Motejl
ocenění za zásluhy o svobodu a demokracii in memoriam
další osoby (5)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Menš


Aktualizováno: 01. 11. 2019