Slavnostní otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

8. 5. 1948číslo orientační

1


místo

velká zasedací síň Nové radnice


charakteristika

Za účasti představitelů veřejného a kulturního života, vysokých škol byla ve velké zasedací síni brněnské Nové radnice slavnostně otevřena Janáčkova akademie múzických umění.


zajímavosti

na slavnosti zazněly nové fanfáry JAMU od jejího profesora Jaroslava Kvapilaudálosti

12. 9. 1947
Zřízení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně


osoby

Ludvík Kundera
jako pověřený děkan zahájil slavnost Jaroslav Kvapil
na slavnosti zazněly jeho fanfáry Ladislav Seifert
pronesl zdravici za Masarykovu univerzitu a za další vysoké školy


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Kal


Aktualizováno: 01. 11. 2019