První tah loterie v Brně

4. 5. 1751číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

sál Zemského domu (dnes Nové radnice)


charakteristika

Ve velkém sále Zemského domu (dnes Nové radnice) se konal onoho dne za velkého zájmu veřejnosti první tah loterie, jehož pořadatelem byla nedávno před tím založená Půjčovní banka. Druhý tah následoval ještě v prosinci téhož roku.
Poté však na tuto hru dostal výhradní monopol pro celou rakouskou říši Ital Ottavio di Cataldi a loterie v Brně na čas ustaly.
Později se však stalo Brno spolu s Vídní a Štýrským Hradcem jedním ze sídel loterijních úřadů, které provozovaly tehdy velmi populární „lotynku“.


zajímavosti

Šlo o loterii věcnou, jejímiž výhrami byly cenné stříbrné předměty, porcelán, obrazy, sošky a jiné umělecké předměty.


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 01. 11. 2019