Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky v Brně

8. 12. 1934 (8.12.1934–6.1.1935)charakteristika

Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 8. 12. 1934 od 16.00 hodin a přenášel ji v přímém přenosu brněnský Radiojournal. Dobový novinář nebyl příliš konkrétní v popisu slavnosti, zazněly opětovně hymny československá a dánská, vlastní verše přednesl režisér Čermák.


poznámka

Byla tradičně vzpomenuta osobnost Rudolfa Těsnohlídka jako iniciátora myšlenky vánočních stromů v Brně, odkud se rozšířily do mnoha měst a obcí celé Československé republiky.
Opětovně byla při slavnosti připomenuta hospodářská krize, která způsobovala nejen hlad a nouzi dětí, ale často ji doprovázela „mravní zchátralost rodičů“. Pod stromem, který podle dobového novináře byl nejkrásnější za celou dobu trvání slavností, byl nápis: „Připravme radostné vánoce opuštěným dětem“.
Celý prosinec toho roku panovalo poměrně teplé počasí, některé dny vystoupil teploměr až na 6 °C, po sněhu, který v předchozích letech atmosféru na náměstí často dotvářel, nebylo ani památky. Lidové noviny přinášely skoro denně zprávy o výsledcích sbírky, upozorňovaly na různé akce u stromu konané. Zvaly třeba na den 23. prosince 1934, kdy se ve prospěch stromu republiky uskutečnil v podvečer promenádní koncert hudby brněnské stráže bezpečnosti v pasáži Alfa, a upozornily Brňany na 24. prosinec, kdy se konala tradiční vzpomínka na padlé občany v první světové válce. Sbírka pokračovala až do neděle 6. ledna 1935, kdy se Brno odpoledne rozloučilo s vánočním stromem republiky. Město již ozdobila sněhová nadílka, protože od 4. ledna odpoledne do rána 5. ledna napadlo 13 cm sněhu a do ulic musely vyjet sněžné pluhy.
Celková peněžní částka, která se pod vánočním stromem roku 1934 vybrala, činila 92 804 Kč. Kromě toho lidé dávali peníze přímo pro domov Dagmar, na počátku roku 1935 nebyla ještě vyčíslena peněžní hodnota věcných darů. Domníváme se, že sbírka roku 1934, kdy Jehnice vypravily strom pro Brno, byla velmi úspěšná. Zde bychom chtěli upřesnit dar obce Jehnice na slavnosti rozloučení.
Částka 100 Kč by se nezasvěcenému čtenáři mohla zdát malá, ba nepatrná. V době hospodářské krize obec Jehnice vyplácela ze státních peněz podporu průměrně pro 60 nezaměstnaných měsíčně. Ženatý člověk dostával na měsíc 4 poukázky na potraviny, jednu v hodnotě 10 Kč, svobodný dvě poukázky ve stejné hodnotě. Jinými slovy, oněch 100 Kč z vlastního rozpočtu obce odpovídalo podpoře pro dva nezaměstnané ženaté občany a jednoho svobodného na celý měsíc! Určitě se tedy dar obce mohl setkat ne u všech občanů s pochopením. Kromě toho obec Jehnice s osadou Mokrá Hora přispěla i prostřednictvím svých jednotlivých obyvatel. Například velkoobchodním se železem Konrád Vichr daroval 500 Kč, obchodník Karel Bundálek věnoval věcný dar, „velký balík košil, rukavic a různého zboží“, a mezi drobnějšími dárci určitě někteří jehničtí občané byli.události

2. 12. 1934
Slavnost rozloučení s XI. Vánočním stromem republiky v Jehnicích


osoby

Rudolf Těsnohlídek
iniciátor slavnosti Konrád Vichr
dárce finanční částky pod vánoční strom


městská část

Menš


Aktualizováno: 23. 03. 2019